Kuva

Komedoakne. Eriasteisia "ihomatoja" eli komedoja. Komedo-sanalla merkityt nuolet ovat mustapäitä, pustelit märkäpäitä. Lisää tietoa komedoaknesta, ks. artikkeli Akne.