Lomamatkailuun liittyy tarve saada etäisyyttä arkeen ja mahdollisuus lepoon. Nämä toteutuvatkin usein toivotulla tavalla. Kauan odotettuun lomaan voi kohdistua suuria odotuksia, joissa pettyminen lisää lomastressiä. Ristiriidat kotona ja työssä saattavat yllättäen seurata mukana. Nämä seikat yhdessä matkan rasitusten, kulttuurieron ja ilmaston muutoksen kanssa lisäävät matkaajan henkistä kuormaa ja voivat aiheuttaa erilaisia psyykkisiä oireita terveellekin henkilölle. Lomamatkoilla saatetaan käyttää tavallisesta enemmän alkoholia, mikä aiheuttaa unihäiriöitä ja voi lisätä ahdistuneisuutta. Pahimmillaan se voi laukaista jopa sekavuustilan, johon kuuluu harhanäkyjä ja sekavuutta.

Valitettavasti moni joutuu matkallaan esimerkiksi ryöstön kohteeksi, liikenneonnettomuuteen tai todistamaan muita ikäviä tapahtumia tai läheltä piti -tilanteita. Nämä voivat järkyttää mielen tasapainoa pitkäksi aikaa ja vaatia jälkipuintia ennen kuin seuraavalle matkalle voi lähtea turvallisin mielin.

Työskentely ulkomailla, varsinkin kehitysmaissa, vaatii matkaajalta hyvää henkistä tasapainoa ja toimivia stressinhallintakeinoja. Ongelmat perheen sopeutumisessa muuttuneisiin olosuhteisiin ovat tavallinen syy työkomennuksen epäonnistumiseen. Kohdemaan ja omaan kulttuuriin tutustuminen, realistiset odotukset ja perhetilanteen selvittely tarvittaessa ammattiapua käyttäen ovat paras tapa ehkäistä mielenterveysongelmia.

Mielenterveyspotilaan tulisi neuvotella tulevasta matkastaan hoitavan lääkärin kanssa. Tiettyjen lääkkeiden käyttö edellyttää varovaisuutta. Lyhytaikaiset unilääkkeet voivat aiheuttaa muistamattomuutta ja sekavuutta, eikä niitä suositella otettavaksi matkan aikana.Jos näitä kuitenkin syystä tai toisesta käytetään, on matkustajaa ehdottomasti kiellettävä käyttämästä alkoholia samanaikaisesti. Jotkut lääkkeet voivat herkistää auringonvalolle tai lääkkeen pitoisuus voi elimistössä vaihdella esimerkiksi runsaan hikoilemisen tai elimistön kuivumisen vuoksi. Malarialääke meflokiinin haittavaikutuksia voivat olla masennus ja joskus harvoin jopa psykoosi, erityisesti silloin kun matkaajalla on aiemmin esiintynyt mielenterveyden ongelmia. Tämän vuoksi meflokiinia ei tule käyttää niiden henkilöiden malarian estolääkkeenä, joilla on ollut vakavia mielenterveysongelmia. Peruslääkitystään ei pidä itse muuttaa matkan aikana.

Vieraissa oloissa on yleensä vaikea saada apua mielenterveysongelmiin. Syynä ovat osaksi kieli- ja kulttuurierot, monissa maissa myös asiantuntijoiden, psykologien ja psykiatrien puute.

Joissain lievissä mielenterveysongelmissa nettiterapioista voi olla apua. Nämä edellyttävät kuitenkin etukäteen tehtyä lähetettä yliopistosairaalaan.

Niinpä vaikeasti hoidettavien mielenterveysoireiden takia matka joudutaan yleensä keskeyttämään. Siirto kotimaahan saattaa vaatia erityisjärjestelyjä, esimerkiksi yhden tai useamman ammattimaisen saattajan mukanaolon. Vakuutukset on tästäkin syystä tärkeää pitää kunnossa. On kuitenkin muistettava, että riippuen vakuutusehdoista, olemassa olevan psykiatrisen sairauden pahentuessa matkalla hoitoa korvataan pääsääntöisesti vain korkeintaan 7–10 vrk ajan eikä siirto kotimaahan kuulu korvauksen piiriin. Onkin tärkeää tarkistaa matkavakuutuksen ehdot ennen matkaa.

Jos ulkomailta Suomeen saapuvan arvioidaan tarvitsevan tahdosta riippumatonta psykiatrista apua, hänet tulee toimittaa kotimaahan saavuttua lähimpään terveyskeskukseen arviointia varten.