Malariaepäilyssä diagnoosi tulee tehdä aina päivystysluonteisesti ja hoito aloittaa välittömästi. Suomessa malariapotilas kuuluu aina sairaalahoitoon. Päivystysaikana hoito suunnataan P. falciparumiin. Ensisijaisesti hoidossa käytetään artemisiinijohdannaisia. Jos on merkkejä komplikaatioista tai parasitemiaprosentti on yli 2 % hoitona on artesunaatti suonensisäisesti. Komplisoitumattomassa malariassa käytetään tabletteina artemeetteri+lumefantriinia (Riamet). Artemisiinijohdannaisia ei ole rekisteröity Suomessa, mutta niitä on sairaalakäytössä.

Jos lajinmääritys on tiedossa, hoidetaan P. vivax, P. ovale ja P. malariae klorokiinilla. P. vivax- ja P. ovale -malariassa tarvitaan lisäksi primakiinikuuri piilevien malariamuotojen hävittämiseksi.

Tarkat toimintaohjeet malarian diagnostiikasta ja hoidosta löytyvät Akuuttihoito-oppaasta (Mäkijärvi ym, Kustannus Oy Duodecimin tietokanta 2021).