THL:n Infektiotaudit ja rokottaminen -sivustolla annetaan ohjeet pistospaikan valinnasta ja pistostekniikasta ja kuvataan rokotteiden koostumukset ja yleiset vasta-aiheet . Tietoa valmisteista ja niiden yhteisvaikutuksista on saatavilla Suomen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kotisivuilta , Duodecimin lääketietokannasta ja Euroopan lääkelaitoksen sivuilta .

Matkailijan perusrokotukset ovat jäykkäkouristus- ja kurkkumätärokotukset (ks. Jäykkäkouristus ja kurkkumätä) ja tarvittaessa MPR (ks. Tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko)- ja poliorokotus (ks. Polio). Aikuisen matkailijan perusrokotusten saanti selvitetään sekä huolehditaan tarvittavista tehosteista.

Riskinarvion perusteella harkittavien rokotteiden tarve arvioidaan yksilöllisesti ottaen huomioon matkailijan ikä, terveydentila, matkakohde ja matkan kesto ja luonne.

Kun matkalle lähtijä on lapsi tai nuori, tarkistetaan, että hän on saanut Suomen kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset , ja tarvittaessa huolehditaan suojan täydentämisestä tai nopeuttamisesta.

Rokotteiden yhdistämisestä valmistajat antavat usein kansainvälistä käytäntöä varovaisempia ohjeita. Samanaikaisesti (eri ruiskuissa) voidaan antaa turvallisesti useita rokotteita. Jos eri rokotteet on pistetty eri paikkoihin, tiedetään, mikä rokote on aiheuttanut mahdollisen paikallisreaktion.

Inaktivoituja mikrobeja, puhdistettuja antigeenejä tai eläviä heikennettyjä mikrobeja sisältäviä rokotteita voidaan antaa samanaikaisesti tai keskenään millä aikavälillä tahansa. Sitä vastoin kaksi tai useampi eläviä heikennettyjä mikrobeja sisältävää rokotetta tulee antaa joko samanaikaisesti tai vähintään kuukauden välein. Poikkeuksena suun kautta otettava lavantautirokote (Vivotif), rotavirusrokote ja nenäsumutteena annettava influenssarokote, joiden kanssa voidaan antaa muut, myös elävät, heikennetyt rokotteet joko samaan aikaan tai millä antovälillä tahansa. Dukoral-kolerarokotetta ei suositella otettavaksi samana päivänä Vivotif-rokotteen kanssa. Eri rokotetyypit