Aikaerojen vaikutus aikaerorasitusoireiden kestoon.