Tuberkuloosin ilmaantuvuus maailmassa vuonna 2020. Lähde: WHO, 2021.