Miksi onnellisuutta kannattaa tavoitella? Onnellisuus ei tarkoita vain sitä, että tuntuu hyvältä. Tutkimusten mukaan onnellisuuden hyödyt ovat monenlaisia (Lyubomirsky, ym., 2005). Onnelliset ihmiset ovat energisiä, luovia ja tehokkaita työpaikallaan. He ovat parempia johtajia ja neuvottelijoita, ja he ansaitsevat enemmän rahaa. He ovat yhteistyökykyisiä ja motivoituneita auttamaan muita (Kurtz, Lyubomirsky, 2008). Onnellisilla on myös enemmän ystäviä ja sosiaalisia suhteita. He menevät todennäköisimmin naimisiin. Onnellisuus vaikuttaa myös fyysiseen terveyteen, esimerkiksi kyky käsitellä stressaavia elämäntilanteita on parempi, ja onnelliset ihmiset jopa elävät pidempään (Lyubomirsky, 2007: 23).

Barbara Fredricksonin (2009) positiivisuusteorian mukaan onnellisuus ei vain heijastele menestystä, vaan se voi tuottaa menestystä ja monenlaisia hyötyjä: Mielen toiminta avartuu, positiiviset tunteet laajentavat havaintokenttää ja tuovat enemmän mahdollisuuksia näkyviin. Onnellisuus auttaa rakentamaan resursseja: psykologiset, sosiaaliset ja fyysiset voimavarat kasvavat positiivisuuden avulla. Kun ihmisillä on hyvä olla, he ovat valmiimpia auttamaan muita. Onnellisuus vahvistaa selviytymiskykyä siten, että positiiviset tunteet estävät vajoamista masennukseen. Onnellisuus voi pidentää elämää jopa kymmenen vuotta (Fredrickson, 2009: 27).

Fredricksonin ym. (2003) tutkimuksessa juuri kyky kehittää positiivisia tunteita negatiivisten rinnalla oli ratkaiseva ominaisuus, joka auttoi selviämään New Yorkin 9/11- terroristi-iskun lähes koko kansalle aiheuttamasta masennuksesta. Paras sietokyky traumaa vastaan oli henkilöillä, jotka esimerkiksi kehittivät positiivisia muistoja kuolleesta rakastetusta, olivat kiitollisia eloon jäämisestään tai toisten antamasta avusta tai niillä, jotka jatkoivat tavallisia askareitaan ja auttoivat toisia. Positiivisuus teki heille tilaa kehitellä tulevaisuuden suunnitelmia ja esti masennukseen vaipumisen.

Dienerin ja Biswas-Dienerin (2008: 20) mukaan onnellisuus tuo mukanaan monia hyötyjä. Niitä ovat muun muassa parempi terveys, parempi kyky saavuttaa asettamiaan tavoitteita, pidempi elinikä, parempi vastustuskyky sairauksille, lisääntynyt luovuus, parantunut työteho työpaikalla, lisääntynyt halu auttaa muita.