Omien tavoitteiden täsmentäminen ja konkretisoiminen elämässä on hyödyllistä. Lyubomirsky (2007: 206) korostaa: "Työskenteleminen kohti merkityksellisiä tavoitteita elämässä on yksi tärkeimmistä keinoista lisätä omaa onnellisuuttaan pysyvästi." Myös Aristoteles katsoi, että elämän tarkoituksen pohtiminen on hyvän elämän kannalta tärkeää. Oman perimmäisen tavoitteemme täsmentäminen elämässä auttaa elämään hyvää elämää ja tuo varmuutta elämän valintatilanteisiin. Omien tavoitteittemme täsmentäminen ja selkeyttäminen auttaa muun muassa siten, että tunne elämän tarkoituksellisuudesta kasvaa, myös elämänhallinnan tunne lisääntyy, itsetunto, itseluottamus, ilo ja ylpeys lisääntyvät, mikä antaa elämälle rakennetta ja merkitystä, auttaa ajan hallinnassa ja auttaa selviytymään kriiseistä (Lyubomirsky, 2007: 206).