Martin Seligman toteaa kirjansa Authentic Happiness alussa, että jokainen voi lisätä onnellisuuttaan ottamalla selvää, mitkä ovat omat tärkeimmät luonteen vahvuudet, kehittämällä niitä ja opettelemalla käyttämään niitä työssä, parisuhteessa, harrastuksissa ja lasten kasvatuksessa (Seligman, 2002: xiii). Seligman on jaotellut luonteen vahvuutemme kuuden hyveen alle, jotka hänen mukaansa ovat yhteisiä arvostettuja ominaisuuksia kaikissa maailman kulttuureissa. Ne ovat viisaus, rohkeus, rakkaus, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja spirituaalisuus tai henkisyys. Niiden alle hän jaottelee 24 luonteen vahvuutta, joita kehittämällä ja vahvistamalla on mahdollista lisätä omaa onnellisuuttaan (Seligman, 2002: xiii).

Seligmanin työryhmä on määritellyt 24 luonteenvahvuutta, jotka ovat nykyisen luokituksen mukaan vapaasti suomennettuina alla olevassa listassa. Seligmanin lista pohjautui alun perin Abraham Maslowin kuvauksiin itseään toteuttavista yksilöistä (Robbins, 2008: 98):

1. luovuus

2. uteliaisuus

3. kriittinen ajattelu ja arvostelukyky

4. oppimisen halu

5. viisaus

6. rohkeus

7. sisukkuus

8. rehellisyys

9. energisyys

10. kyky rakastaa

11. myötätunto ja avuliaisuus

12. sosiaalinen älykkyys

13. ryhmätyökyky ja lojaalisuus

14. reiluus

15. johtamistaito

16. anteeksiantokyky ja armollisuus

17. vaatimattomuus ja nöyryys

18. käytännöllinen viisaus

19. itsekuri

20. kauneudentaju

21. kiitollisuus

22. optimismi

23. huumorintaju

24. uskonnollisuus ja hengellisyys

Jokaista luonteenvahvuutta on tutkittu tarkemmin positiivisen psykologian piirissä, ja niiden yhteyttä kukoistamiseen selvitetään edelleen (Peterson, Seligman, 2004).