Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

Synnynnäinen sydänvika, jossa yhdistyy kammioväliseinäaukko, oikean kammion ulosvirtauksen ahtauma, ratsastava aortta ja oikean kammion hypertrofia. Fallotin tetralogia muodostaa 7–10 % kaikista synnynnäisistä sydänvioista. Etiologia on monitekijäinen. Oireisto havaitaan normaalisti heti syntyessä ja nykyään puolet löydetään jo ennen syntymää. Hoito on kirurginen. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1/30 000 syntyvää lasta.

Orphanet ORPHA3303