Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

GIST-tuumorit ovat mahasuolikanavan mesenkymaalisia kasvaimia, jotka ilmentävät proto-onkogeenin proteiinia CD117, joka voidaan havaita immunohistokemiallisesti. GIST-tuumorit muodostavat vain 1-3% kaikista GI-kanavan kasvaimista. Kliiniset oireet riippuvat kasvaimen koosta ja sijainnista mutta tyypillisiä ovat mm. suolistoverenvuoto, suolitukokset ja –perforaatio, suolen toiminnan muutokset , mahakivut, nielemisvaikeudet ja palpoitava massa mahan alueella. GIST-kasvaimet saavat todennäköisesti alkunsa Cajalin soluista, jotka kontrolloivat suoliston motiliteettia, tai niiden esiastesoluista. Paikallisessa taudissa hoitona on täydellinen kirurginen poisto. Inoperaabeleissa ja metastaattisissa GIST-kasvaimissa käytetään hoitona imatinibia, joka on tehokas hoito näissä tapauksissa. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1-5/10 000.

Orphanet ORPHA44890 , Aikakauskirja Duodecim