Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

Harvinainen migreenimuoto, mihin kuuluu auraoireena motorinen toispuolinen heikkous. Tautia esiintyy familiaalisena, jolloin potilaalla on ainakin yksi 1. tai 2. asteen sukulainen, jolla on sama auraoire, sekä sporadisena. Motoriseen auraoireeseen liittyy aina myös sensorisia, visuaalisia ja/tai puheentuoton häiriöinä ilmaantuvia auraoireita. Jopa 70 %:lla potilaista esiintyy myös basilaarimigreenin oireita. Vaikeimpien aurakohtauksien aikana voi ilmetä pitkittynyttä hemiplegiaa, sekavuutta, kuumeilua ja epileptisiä kohtauksia. Familiaalinen muoto periytyy autosomissa dominantisti. Hoito noudattaa samoja linjoja kuin muukin migreenin hoito, paitsi triptaaneja ei suositella. Estolääkkeenä epilepsialääkkeet ovat monilla tehokkaita. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1/10 000, periytyvä ja sporadinen tautimuoto ovat yhtä yleisiä.

Orphanet ORPHA569