Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

Iminoglysinuria on metabolinen häiriö, joka johtuu proliinin, hydroksiproliinin ja glysiinin häiriintyneestä takaisinimeytymisestä munuaisissa. Tila on normaalisti oireeton ja löytyy sattumalta virtsan iminohappojen ja glysiinin korkeiden pitoisuuksien perusteella. Iminoglysinuria periytyy autosomissa resessiivisenä. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1/15 000.

Orphanet ORPHA42062