Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

Unihäiriö, joka jakautuu kahteen muotoon: idiopaattinen hypersomnia ja pitkä nukkumisaika sekä idiopaattinen hypersomnia ilman pitkää nukkumisaikaa. Molemmat alkavat alle 25-vuotiaana ja sukupuolijakauma on tasainen. Ensimmäiseen tyyppiin kuuluu hyvälaatuiset yli 10 tunnin yöunet, lähes jatkuva päiväaikainen jonkintasoinen väsymys ja pitkittyneet virkistämättömät unijaksot sekä heräämisvaikeudet. Toiseen tyyppiin kuuluvat liiallinen päiväsaikainen väsymys yli 3 kk:n ajan ja vaihtelevasti virkistävät päiväunet. Yöuni on normaalia tai hieman pidentynyt (kuitenkin alle 10 h) ja herääminen on normaalia. Kumpaankaan ei koskaan liity katapleksiaa. Hypersomniat eivät pahene ajan mittaan ja voivat joskus parantua. Etiologia on tuntematon. Diagnoosin tekeminen on haastavaa ja muut väsymystä aiheuttavat tekijät on suljettava pois. Diagnoosi perustuu unipolygrafiaan ja multiple sleep latency-testiin (MSLT). Hoitona käytetään psykostimulantteja kuten modafiniilia, joka on ensilinjan hoito, metyylifenidaattia ja amfetamiinia. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1/10 000-25 000 ensimmäiselle ja 1/11 000-100 000 toiselle tyypille.

Orphanet ORPHA33208 , Aikakauskirja Duodecim