Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

Propionihappoverisyys on orgaanishappovirtsaisuus, joka johtuu propionyyli-CoA-karboksylaasin puutteesta. Siihen kuuluu henkeä uhkaavat aineenvaihduntakriisit ja neurologiset oireet, joita voi vaikeuttaa kardiomyopatia. Propioniasidemia voi esiintyä eri muodoissa.

1. Vaikeassa vastasyntyneen muodossa oireet ilmaantuvat tunteja tai viikkoja syntymän jälkeen, jolloin esiintyy syömisongelmia, oksentelua ja tajunnan häiriöitä merkkinä aineenvaihdunnan häiriöstä ja verisolujen vähyyttä (pansytopenia).

2. Ajoittaisessa myöhään alkavassa muodossa metabolinen häiriö tulee esiin vuoden iässä tai jopa myöhemmin katabolisen stressin kuten kuumeen, oksentelun tai fyysisen vaurion yhteydessä. Potilailla voi myös esiintyä äkillisiä neurologisia oireita, kuten lihasjänteyden muutoksia, jäykkyyttä, liikehäiriöitä (koreoatetoosi) ja dementiaa (aivojen tyvitumakkeiden infarktista johtuen).

3. Kroonisessa etenevässä muodossa tauti aiheuttaa lapselle kehityksen viivästymistä, jatkuvaa oksentelua, velttoutta, kouristuskohtauksia ja liikehäiriöitä. Tunnettuja komplikaatioita ovat älyllinen jälkeenjääneisyys, näköhermon neuropatia, kardiomyopatia, pitkä QT-oireyhtymä, akuutti haimatulehdus, ihottuma ja immuunijärjestelmän häiriöt.

Tauti periytyy autosomissa peittyvästi ja aiheutuu mutaatioista PCCA (13q32)- tai PCCB (3q21-q22) -geeneissä, jotka koodaavat propionylCoA karboksylaasin alfa- ja beeta-alayksiköitä. Laaja vastasyntyneiden seulonta löytää propioniasidemian kohonneen propionyylikarnitiinin perusteella.

Oireelliset tapaukset tulevat ilmi aineenvaihdunnan häiriöstä, jossa on ketoasidoosi, suurentunut plasman anionivaje ja laktaattipitoisuus, hyperglysinemia, korkea veren ammoniumpitoisuus, matala verensokeri ja pansytopenia. Virtsan orgaanisten happojen kaasukromatografia-massaspektrometria paljastaa tyypillisen 3-hydroksypropionaatin, metyylisitraatin, propionylglysiinin ja propionylkarnitiinin kuvion, joka säilyy kriisien välilläkin. Diagnoosi varmistetaan joko puuttuvan entsyymiaktiviteetin tai PCCA- tai PCCB-geenien mutaatioiden perusteella. Tauti voidaan diagnosoida jo sikiöaikana mittaamalla lapsivedestä propionylkarnitiinin, metyylisitraatin ja 3-hydroksypropionaatin pitoisuus tai tutkimalla geenimutaatio tai entsyymi, jos perheen tautia aiheuttava mutaatio on tiedossa. Taudin diagnoosin varmistaminen ei ole välttämätön hoidon aloittamiselle.

Metabolinen kriisi hoidetaan lopettamalla proteiinien saaminen ja antamalla ravinto suonensisäisesti katabolian kääntämiseksi. Pitkäaikaishoitona on tiukka proteiiniköyhä dieetti. Lisäksi käytetään karnitiinia ja pyritään välttämään aineenvaihdunnan häiriötä hoitamalla nopeasti sitä aiheuttavat tilanteet. Varhainen diagnoosi ja hoito vähentävät ensimmäisen ikävuoden kuolleisuutta ja parantavat lapsuuden eloon jäämistä, mutta älyllistä jälkeenjääneisyyttä esiintyy edelleen paljon. Taudin esiintyvyydeksi on arvioitu 1/100 000.

Orphanet ORPHA35