Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

Perinnöllinen, kliinisesti monimuotoinen hermoston ja ihon sairaus, jolle on tyypillistä café-au-lait-ihomuutokset, iiriksen Lischin nodulit, kainaloiden ja nivusten pisamat ja lukuisat neurofibroomat. Tauti esiintyy monissa etnisissä ryhmissä ja on yhtä yleinen miehillä ja naisilla.

Kliiniset piirteet vaihtelevat suuresti jopa samassa perheessä. Lukuisia café-au-lait-läiskiä löydetään lähes kaikilta (joillain jo syntyessään, joillain ennen ensimmäistä ikävuotta). Taivekohtien pisamat kehittyvät 5 vuoden iästä alkaen. Lukuisat ihon ja ihonalaiset neurofibroomat kehittyvät aikuisena. Vanhemmilla potilailla niiden määrä ja koko kasvaa, mutta ne eivät muutu pahanlaatuisiksi. Pleksiformiset neurofibroomat (kasvavat hermoja ja hermohaaroja pitkin) voivat aiheuttaa epämuodostumia, kipuja ja toiminnallisia ongelmia. Ne voidaan todeta jo vastasyntyneellä ja voivat muuttua myöhemmin pahanlaatuisiksi. Silmäoireisiin kuuluvat näköhermon glioomat ja iiriksen hamartoomat eli Lischin nodulit. Näköhermon gliooma kehittyy tavallisesti alle 6-vuotiaana ja harvoin etenee sen jälkeen.

Osteopeniaa, osteoporoosia, luiden liikakasvua, lyhytkasvuisuutta, isopäisyyttä, skolioosia, luustomuutoksia ja pseudoartroosia voi myös esiintyä. Muihin oireisiin kuuluvat korkea verenpaine, verisuonimuutokset, kallonsisäiset kasvaimet, pahanlaatuiset ääreishermojen sidekudostukikudoksen kasvaimet ja joskus epileptiset kohtaukset ja hydrokefalus. Henkinen kehitys ei tavallisesti ole vahvasti poikkeavaa, mutta kognitiiviset ongelmat ja oppimisvaikeudet ovat tavallisia (50-75 %). Yleinen syöpäriski on normaaliväestöä korkeampi: ääreishermojen sidekudostukikudoksen kasvainten riski on 10-12 %, tavallisesti ilmaantuen 20-40-vuotiaana, ja lisäksi alle 50-vuotiaana ilmaantuvan rintasyövän riski on kasvanut.

Taudin aiheuttavat mutaatiot neurofibromiini 1 (NF1)-geenissä, joka on kasvurajoitegeeni.

Kahden tai useamman seuraavista diagnostisista kriteereistä on täytyttävä diagnoosin asettamiseksi:

  • Vähintään 6 café au lait-ihomuutosta • Vähintään 2 neurofibroomaa tai yksi pleksiforminen neurofibrooma
  • Kainaloiden tai nivustaipeiden pisamat • Vähintään 2 Lischin nodulusta iiriksissä
  • Näköhermon gliooma
  • Luuston kehityshäiriöt
  • Tauti todettu ensimmäisen asteen sukulaisella

Tauti periytyy autosomissa vallitsevasti. Penetranssi on täydellistä mutta taudin ilmiasu vaihtelee suuresti. Puolet tapauksista on uusia mutaatioita. Diagnostiikassa voidaan käyttää magneettikuvausta pleksiformisten neurofibroomien tunnistamisessa, geenitesti on harvoin tarpeen. Sikiödiagnostiikka on mahdollista. Kardiovaskulaariset ongelmat sekä silmäoireet, neurologiset ja luusto-oireet tulisi hoitaa alan erikoislääkärin toimesta. Hoito on oireenmukaista ja usein kirurgista. Pahanlaatuiset hermokasvaimet ja verisuonitaudit ovat tavallisin kuolinsyy. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1/3 000.

Orphanet ORPHA636

Kirjallisuutta

  1. Kuorilehto K, Pöyhönen M ym. Marfanin oireyhtymään, Ehlers-Danlosin oireyhtymään ja neurofibromatoosi 1:een liittyvät verisuonimuutokset ja niiden kirurginen hoito. Duodecim 2011;127(21):2280-6 Marfanin oireyhtymään, Ehlers-Danlosin oireyhtymään ja neurofibromatoosi 1:een liittyvät verisuonimuutokset ja niiden kirurginen hoito (21/11)