Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

Pahanlaatuinen astrosyyttinen gradus IV-kasvain, joka on aikuisten yleisin aivokasvain. Tauti voi alkaa missä iässä vain, mutta 70 % tapauksista tavataan 45-70-vuotiailla. Kasvain on yleensä isoissa aivoissa. Se etenee nopeasti, 2-3 kuukaudessa, paitsi silloin kun se kehittyy aiempaan matala-asteisesti maligniin astrosytoomaan. Neurologiset oireet johtuvat aivopaineen noususta ja ovat epäspesifejä ilmeten päänsärkynä, oksenteluna, käytösmuutoksina tai paikallisina oireina. Kasvaimen syy on epäselvä, paitsi kun se syntyy toiseen tautiin annetun aivosädehoidon seurauksena. Taustalla olevat geneettiset poikkeavuudet vaihtelevat riippuen siitä, onko kasvain primaari vai sekundaarinen.

Diagnoosiin päästään kuvantamistutkimuksilla, joissa nähdään taudille tyypilliset piirteet. Ensilinjan hoito on tavallisesti kirurgia, joka myös varmistaa diagnoosin. Leikkauksessa pyritään poistamaan mahdollisimman paljon syöpäkudosta, vaikkakin täydelliseen poistoon päästään harvoin. Hoitoa jatketaan sädehoidolla ja sytostaateilla, kuten temotsolomidilla. Nämä adjuvanttihoidot ovat merkittäviä elossaolon kannalta, vaikka tulokset jäävätkin vaatimattomiksi. Taudin uusiessa voidaan harkita uusintaleikkausta tai uutta kemoterapiaa. Ennuste on huono varsinkin, jos kasvaimen kokopoistoon ei päästä, sekä vanhemmilla ihmisillä. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1/100 000.

Orphanet ORPHA360