Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

Juveniilin idiopaattisen artriitin harvinainen muoto, joka vastaa alle 10 %:sta tapauksia. Kyseessä on heterogeeninen tauti, jolle on ominaista psoriasiksen liittyminen kahteen niveltulehdusmuotoon:

• eniten oligoartriittia muistuttavaan, johon liittyy uveiittiriski ja joka on yleisempi tytöillä. Tauti alkaa noin 6-vuotiaana.

• eniten spondyloartriittia muistuttavaan, joka on yleisempi pojilla ja alkaa myöhemmin.

Kyseessä on autoimmuunipohjainen tulehdussairaus, jossa tapahtuu proinflammatoristen sytokiinien, erityisesti tumour necrosis factor (TNF)-alfan, ylituotantoa. Diagnostisten kriteereiden mukaan tautiin kuuluu psoriasiksen ja niveltulehduksen esiintyminen tai artriitin liittyminen ainakin yhteen seuraavista:

  • sormitulehdus (daktyliitti)
  • kynnen kuoppaisuus tai irtoaminen
  • psoriasiksen esiintyminen vanhemmilla tai muilla ensimmäisen asteen sukulaisilla.

Hoitona käytetään muiden niveltulehdusten tapaan anti-inflammatorisia analgeetteja ja joskus nivelensisäisiä kortisoni-injektioita. Biologisten hoitojen asema ei ole vielä vakiintunut. Ennuste vaikuttaa samanlaiselta kuin muillakin oligoartriittipotilailla. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1-10/33 000.

Orphanet ORPHA85436