Sairaalaan lähtö

Sairaalaan on syytä lähteä, kun kohdun supistukset

  • ovat tulleet vähintään kaksi tuntia
  • tulevat alle kymmenen minuutin välein
  • kestävät kerrallaan vähintään 45 sekuntia
  • ovat niin voimakkaita, ettei kotona oleminen tunnu enää hyvältä. Matkaan menevä aika pitää muistaa ottaa huomioon päätettäessä lähteä synnytyssairaalaan.

Saapuminen sairaalaan

Sairaalassa kätilö ottaa synnyttäjän vastaan. Hän arvioi synnytyksen vaiheen ja haastattelee muun muassa supistusten tiheydestä, kestosta ja alkamisajankohdasta. Näitä tietoja voi alkaa kirjata itselle muistiin jo ennen sairaalaan lähtöä. Kätilö tarkastaa vauvan asennon ja arvioi sen kokoa vatsan päältä tehtävällä ulkotutkimuksella. Vauvan hyvinvointi varmistetaan kuuntelemalla sydämen syketiheyttä. Sisätutkimuksella kätilö selvittää, kuinka paljon kohdunsuu on auki. Synnyttäjä ja kätilö käyvät läpi synnyttäjän toiveita synnytyksen hoidosta ja suunnittelevat yhdessä etenemisen.

Sairaalan ulkopuolella tapahtuva synnytys

Joillakin naisilla synnytys etenee nopeasti, eivätkä he ehdi synnytyssairaalaan. Kohdun avautumisvaiheen edetessä nopeasti ja ponnistamistarpeen tullessa yhtäkkiä kotona tai matkalla sairaalaan voi puoliso tai tukihenkilö joutua toimimaan "kätilönä". Tällaisessa hätätilanteessa on tärkeää pysyä rauhallisena ja soittaa sairaalaan ohjeiden saamiseksi sekä tilanteen hoitamiseksi. Vauvan synnyttyä hänet kuivataan ja nostetaan äidin paljaalle rintakehälle. Äiti ja lapsi peitellään vastasyntyneen lämpimänä pysymiseksi. Äkilliseen synnytykseen kannattaa varautua, jos matka synnytyssairaalaan on pitkä ja varsinkin, jos edellinen synnytys on ollut nopea.

Kotisynnytys

Suunniteltu kotisynnytys on Suomessa hyvin harvinainen. Vuosittain kotisynnytyksen valitsee kymmenkunta äitiä. Kotisynnytys vaatii synnyttäjältä omatoimisuutta ja oma-aloitteisuutta. Kotisynnytyksestä on sovittava avustavan kätilön kanssa, ja tarpeelliset varusteet on hankittava itse. Kotisynnyttäjä vastaa itse synnytyksen kustannuksista ja osaltaan myös mahdollisista odottamattomista seurauksista. Suunnitellessasi kotisynnytystä kannattaa ottaa asioista tarkkaan selvää ennen päätöksen tekoa.

Synnytyksen käynnistymisen merkeistä voit lukea lisää erillisestä artikkelista ja täältä.

Artikkelin pohjana käytetty Meille tulee vauva -opasta. (Hakulinen T., Pelkonen M., Salo J., Kuronen M. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2023)