Tämä ohjelma ilmoittaa prosentteina annetun HbA1c-arvon (vaihteluväli 4–17 %) yksikkönä mmol/mol ja vastaavasti yksikkönä mmol/mol (vaihteluväli 20–163 mmol/mol) annetun arvon prosenttiarvona.

Laskuri käyttää yksikkömuunnosyhtälöitä:

  • HbA1c (mmol/mol) = 10.93 × HbA1c (%) – 23.50
  • HbA1c (%) = 0.0915 × HbA1c (mmol/mol) + 2.15

HbA1c-arvon perusteella arvioitu keskimääräinen verenglukoosi perustuu Nathanin ym. Nathan DM, Kuenen J, Borg R, Zheng H, Schoenfeld D, Heine RJ. julkaisemaan kaavaan. Kaavaa johdettaessa verenglukoosia mitattiin sekä jatkuvalla mittauksella että kapillaarinäytteistä.

  • Keskimääräinen verenglukoosi = 1.59 × HbA1c (%) – 2.59.

Kirjallisuutta

  1. Nathan DM, Kuenen J, Borg R, Zheng H, Schoenfeld D, Heine RJ, A1c-Derived Average Glucose Study Group. Translating the A1C assay into estimated average glucose values. Diabetes Care 2008 Aug;31(8):1473-8. PMID: 18540046