Perusverenkuvassa lasketaan useita punasolujen ominaisuuksia kuvaavia lukuja, joita ammattislangissa kutsutaan yleisesti punasoluindekseiksi.

Punasolujen keskitilavuus (E-MCV)

MCV ilmoittaa punasolujen tilavuuden eli koon. Yksikkö femtolitra (fl) on 0.000000000000001 litraa. Punasolut ovat siis tavattoman pieniä.

Punasolujen keskimääräinen hemoglobiinin määrä (E-MCH)

MCH kertoo, paljonko yksi ainoa punasolu sisältää hemoglobiinia. Pikogramma (pg) on 0.000000000001 grammaa. Pieneen punasoluun ei paljoa hemoglobiinia mahdu.

Punasolujen keskimääräinen hemoglobiinin konsentraatio (E-MCHC)

MCHC:n yksikö on grammaa litrassa samoin kuin hemoglobiinikin. Hemoglobiiniarvo kertoo hemoglobiinin määrän litrassa kokoverta, mutta MCHC ilmoittaa määrän litrassa punasoluja. Kun MCHC-arvo on viitearvoja pienempi, punasolut sisältävät normaalia vähemmän hemoglobiinia.

Punasolujen koon vaihtelu (E-RDW)

RDW (Red cell Distribution Width) kuvaa punasolujen koon vaihtelua. Normaalisti punasolut ovat varsin tasakokoisia. Joissakin veritaudeissa, muun muassa joissakin anemioissa punasolujen koko vaihtelee huomattavasti. RDW-luku kuvaa vaihtelun määrää. Vaihtelu ilmoitetaan prosentteina. Jos RDW on yli 15 %, vaihtelua on tavallista enemmän.

Punasoluindeksit antavat tarkempaa tietoa anemioista. Esimerkiksi raudanpuutteessa punasolut ovat pieniä ja kalpeita. Tällöin MCV, MCH ja MCHC ovat kaikki viitearvojen alapuolella. Toisaalta B12-vitamiinin ja folaatin puutteessa punasolut ovat tyypillisesti tavallista suurempia, jolloin MCV-arvo on selvästi suurentunut. Jos epäillään raudan tai vitamiinien puutetta, raudan, B12-vitamiinin tai folaatin pitoisuus voidaan tutkia verestä.

Jos hemoglobiiniarvo on työikäisellä normaali, mutta MCV on koholla, voi olla kyse alkoholin suurkulutuksesta. MCV-arvon suureneminen alkoholin suurkulutuksen seurauksena osoittaa, että se vaikuttaa moniin elimiin, myös luuytimen verta muodostaviin soluihin. Alkoholin käytön lopettaminen ja vähentäminen näkyy MCV:n pienenemisenä vasta kuukausien kuluttua. Myös tupakointi nostaa MCV:tä. Raskauden aikana MCV kasvaa vähän. Ikääntymisen myötä MCV hienoisesti kasvaa, mutta MCH pysyy samanlaisena vanhuusikään saakka.

Tutkimus ei edellytä paastoa ennen näytteenottoa.