• Viitearvot Viitearvojen tulkinta
    • Miehet (yli 16 v): alle 60 U/l
    • Naiset (yli 16 v): alle 40 U/l (yksikköä litrassa)

GT on lyhenne sanasta glutamyylitransferaasi. Se on entsyymi, jota on runsaasti maksan sappitiehyiden seinämäsoluissa. Arvo suurenee samoissa tiloissa kuin AFOS eli maksan kasvaimien yhteydessä ja silloin, kun sapen kulku on estynyt. GT-arvo suurenee myös jonkin verran maksatulehduksissa.

GT:llä ja AFOS:lla on kuitenkin yksi merkittävä ero. GT reagoi alkoholin käyttöön mutta AFOS ei. Alkoholi lisää GT:n tuotantoa maksasoluissa. Yhden illan runsaskaan alkoholin nauttiminen ei vielä GT-arvoa heilauta, vaan siihen tarvitaan jatkuvampaa käyttöä. Alkoholin käytön lopettamisen jälkeen kuluu muutama viikko ennen kuin GT-arvo palaa normaaliksi. GT:tä käytetään alkoholin suurkulutuksen laboratoriomittarina.

Suurkulutus tunnistetaan kuitenkin AUDIT-kyselyllä (ks. AUDIT-kysely) paremmin, sillä haitallinen alkoholinkäyttö näkyy laboratoriotutkimuksissa vain noin neljällä kymmenestä suurkuluttajasta.

Eräät lääkeaineet, mm. epilepsialääkkeet, voivat myös nostaa GT-arvoa, samoin kuin lihavuus.