GT on lyhenne sanasta glutamyylitransferaasi. Se on entsyymi, jota on runsaasti maksan sappitiehyiden seinämäsoluissa. GT-arvoa käytetään maksa- ja sappitiesairauksien toteamisessa.

Arvo suurenee silloin, kun sapen kulku on estynyt. GT-arvo suurenee myös jonkin verran maksatulehduksissa. Maksan kasvaimet nostavat usein GT-arvoa.

Alkoholi lisää GT:n tuotantoa maksasoluissa. Yhden illan runsaskaan alkoholin nauttiminen ei vielä GT-arvoa heilauta, vaan siihen tarvitaan jatkuvampaa käyttöä. Alkoholin käytön lopettamisen jälkeen kuluu 2–3 viikkoa ennen kuin GT-arvo palaa normaaliksi. Alkoholin aiheuttaman maksavaurion yhteydessä GT on kohtalaisesti tai selvästi koholla.AUDIT-kysely tunnistaa alkoholin suurkulutuksen paremmin, sillä haitallinen alkoholinkäyttö näkyy laboratoriotutkimuksissa vain noin neljällä kymmenestä suurkuluttajasta.

Eräät lääkeaineet, mm. epilepsialääkkeet ja trisylkiset masennuslääkkeet, voivat myös nostaa GT-arvoa.

Myös lihavuus ja maksan rasvoittuminen (rasvamaksa) voi nostaa GT-arvoa.

Tutkimukseen valmistautuminen

Näytteenottoa varten ei tarvitse olla ravinnotta.