Glukoosikoe eli sokerirasituskoe tutkitaan henkilöiltä, joilla on tavallista suurempi vaara sairastua sokeritautiin eli diabetekseen (ks. Tyypin 2 diabeteksen riskitesti). Heitä ovat erityisesti ylipainoiset, joiden lähisuvussa on tyypin 2 diabetesta.

Kokeessa otetaan ensin paastoverinäyte glukoosin määritystä varten. Sitten potilas nauttii glukoosijuoman, jossa on 75 g glukoosia. Kahden tunnin kuluttua otetaan uusi glukoosiverinäyte.

Esidiabetes: kohonnut paastosokeri ja heikentynyt sokerinsieto

Ennen diabeteksen puhkeamista, voidaan henkilöllä usein todeta niin sanottu esidiabetes. Esidiabeteksen muotoja ovat kohonnut paastosokeri ja heikentynyt sokerinsieto. Näissä tilanteissa veren sokeriarvot ovat poikkeavat, mutta eivät vielä täytä diabeteksen diagnostisia kriteereitä.

Kohonnut paastosokeri on tilanne, jossa paastoglukoosi on diabetesta lievemmin koholla (paastoarvo 6.1–6.9 mmol/l) ja glukoosikokeen kahden tunnin arvo on normaali.

Heikentynyt sokerinsieto tarkoittaa sokeriaineenvaihdunnan häiriötä, jossa elimistön kyky käsitellä ruoan mukana tulevaa glukoosimäärää on heikentynyt. Tällöin verensokeri nousee aterian jälkeen liian korkealle, vaikka paastotilassa sokeri pysyykin normaalin rajoissa. Jos sokerirasituskokeen kahden tunnin arvo on yli 7.8 mmol/l, mutta alle 11.1 mmol/l, on kyseessä heikentynyt glukoosin sieto.

Sekä kohonnut paastosokeri että heikentynyt sokerinsieto ovat merkittäviä siksi, että näillä henkilöillä on erittäin suuri vaara sairastua varsinaiseen aikuistyypin eli tyypin 2 diabetekseen seuraavien vuosien kuluessa. Tyypin 2 diabeteksen tulo voidaan estää tai sen kehittymistä siirtää, jos näissä esidiabeteksen vaiheissa tehdään elintapamuutoksia, laihdutetaan ja liikutaan enemmän.

Raskausdiabetes eli gestaatiodiabetes

Raskausdiabeteksen toteamisessa tutkitaan glukoosi myös tunnin kuluttua glukoosiliuoksen juomisesta. Siinä tutkimuksessa (Pt-Gluk-R1) käytetään tavallista tiukempia verensokeriarvojen rajoja.

Yksikin poikkeava arvo riittää raskausdiabeteksen diagnoosiin:

  • plasman paastoverensokeri on ≥ 5.3
  • yhden tunnin arvo ≥ 10.0 tai
  • kahden tunnin arvo ≥ 8.6 mmol/l

Tutkimukseen valmistautuminen

Ennen glukoosikoetta ollaan ravinnotta 10 – 12 tuntia edellisestä illasta lähtien. Paaston aikana voi juoda vettä. Hiilihydraattipitoista ruokaa on hyvä nauttia tutkimusta edeltävänä päivänä. Fyysistä rasitusta tulee välttää välittömästi ennen koetta, samoin ei-välttämättömiä lääkkeitä. Nikotiinivalmisteita ei tule käyttää eikä tupakoida ennen koetta.

Glukoosikoe suoritetaan aamulla klo 7 - 9 välillä. Glukoosiliuoksen nauttimisen jälkeen vettä saa juoda tarpeen mukaan.

Kirjallisuutta

  1. HUSLAB-tutkimusohjekirja