• Tulosten tulkinta laskimonäytteistä (ihopistos/sormenpäänäytteissä on hieman erilaiset raja-arvot)
    • Normaali glukoosin paastoarvo (alle 6.1 mmol/l) ja kahden tunnin arvo alle 7.8 mmol/l
    • Suurentunut paastoglukoosiarvo: paastoarvo 6.1–6.9 mmol/l
    • Heikentynyt glukoosinsieto: kahden tunnin arvo 7.8–11.0 mmol/l
    • Diabetes: kahden tunnin arvo 11.1 mmol/l tai enemmän

Heikentynyt sokerinsieto tarkoittaa sokeriaineenvaihdunnan häiriötä, jossa elimistön kyky käsitellä ruoan mukana tulevaa glukoosimäärää on heikentynyt, mutta paastotilassa sokeri pystyy normaalin rajoissa. Vaikka paastotilassa veren glukoosi on normaali, ruoasta tuleva hiilihydraattilasti on elimistölle liikaa ja verensokeri nousee liian korkealle. Tätä voidaan tutkia glukoosikokeella.

Kokeessa otetaan ensin paastoverinäyte glukoosin määritystä varten. Sitten potilas nauttii 75 g glukoosia veteen sekoitettuna. Kahden tunnin kuluttua otetaan uusi glukoosiverinäyte.

Normaalisti kahden tunnin plasman glukoosin arvo on alle 7.8 mmol/l. Jos sokerirasituskokeen kahden tunnin arvo on yli 7.8 mmol/l, on kyseessä heikentynyt glukoosin sieto. Tämä on merkittävä löydös siksi, että näillä henkilöillä on erittäin suuri vaara sairastua varsinaiseen aikuistyypin eli tyypin 2 diabetekseen seuraavien vuosien kuluessa. Tyypin 2 diabeteksen tulo voidaan estää tai sen kehittymistä siirtää, jos heikentyneen glukoosin siedon vaiheessa laihdutetaan ja liikutaan enemmän Diabetes (”sokeritauti”). Glukoosikoe tutkitaan henkilöiltä, joilla on tavallista suurempi vaara sairastua sokeritautiin (ks. Tyypin 2 diabetes – riskitesti). Heitä ovat erityisesti ylipainoiset, joiden lähisuvussa on tyypin 2 diabetesta.

Raskausdiabeteksen Raskausdiabetes toteamisessa tutkitaan glukoosi myös tunnin kuluttua glukoosiliuoksen juomisesta. Siinä tutkimuksessa (Pt-Gluk-R1) käytetään tavallista tiukempia verensokeriarvojen rajoja: jos plasman paastoverensokeri on 5.3, yhden tunnin arvo 10.0 tai kahden tunnin arvo 8.6 mmol/l tai enemmän epäillään raskausdiabetesta ja äiti lähetetään lisätutkimuksiin.