Luusto on tuki- ja liikuntaelimistön runko. Luut liikkuvat toisiinsa nähden nivelten ja rustojen välityksellä.

Liikunta- ja tukielinten vammat syntyvät tavallisesti putoamisen, kaatumisen, iskun tai iskeytymisen seurauksena.

Murtumat

Terveen nuoren henkilön luu murtuu ainoastaan ulkoisen väkivallan vaikutuksesta. Luiden haurastuessa, etenkin osteoporoosin vaikutuksesta, murtuma voi syntyä pienestäkin kolhusta. Reisiluun kaulan murtuma on tyypillinen ikääntyvän luunmurtuma. Lapsen luut ovat pehmeitä, ja vamma voi syntyä huomaamatta. Raaja voi näyttää ulkoisesti ehjältä. Lapsella raajan käyttämättömyys voikin olla oire murtumasta ja siten aihe hakeutua hoitoon.

Luunmurtumiin liittyy aina verenvuotoa. Suurten luiden murtuessa voi verta vuotaa niin runsaasti, että autettava menee sokkiin. Säären umpimurtumassa verta saattaa vuotaa puoli litraa, reisimurtumassa litrasta puoleentoista ja lantiomurtumassa kolme litraa. Näiden luiden avomurtumissa verenvuoto on vieläkin runsaampaa.

Murtuman yhteydessä voivat vaurioitua myös lihakset, verisuonet, luuydin, hermot ja nivelsiteet.

Selkärangan vammoissa selkäytimen vaurioituminen voi aiheuttaa vakavan vammautumisen. Oireina voi olla pistelyä tai puutumista raajoissa tai raajojen liikkumattomuus.

Kuva

Kun luu murtuu, mutta iho pysyy murtumakohdassa ehjänä, on kysymyksessä umpimurtuma (A). Avomurtumassa (B) murtuneen luun lisäksi iho on rikkoutunut ja haavasta voi näkyä muun kudoksen lisäksi myös luu. Avomurtumissa tulehdusvaara on suuri.

Murtuman oireita

 • Paikallinen kipu
 • Turvotus vamma-alueella
 • Raajassa näkyvä virheasento tai sen epänormaali liikkuvuus
 • Lapsella raajan käyttämättömyys
 • Avomurtumassa haava ja verenvuotoa
 • Verenvuotosokin oireita (ks. Hengityksen, verenkierron ja tajunnan häiriöt)

Toimi näin luunmurtumissa

 • Älä liikuta vamma-aluetta, ellei se ole aivan välttämätöntä. Noudata erityistä varovaisuutta, jos epäilet selkärankavammaa.
 • Kysy, mihin sattuu.
 • Raajan murtumissa kysy, pystyykö autettava liikuttamaan raajaa.
 • Jos avun tulo kestää tai autettavaa on siirrettävä, tue raajassa oleva vamma-alue liikkumattomaksi lastalla tai käsin. Raajan virheasentoa ei ensiaputilanteessa korjata.
 • Jos epäilet vakavaa murtumaa, esimerkiksi vuotavaa avomurtumaa, selkärankavammaa tai pään-kasvojen alueen vammaa, soita hätänumeroon 112.
 • Soita 112:een uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.
 • Seuraa autettavan tilaa (hengitys ja verenkierto) ammattiavun tuloon saakka.

Murtuman tukeminen

Tukemiseen ja lastoittamiseen vaikuttavat auttajan taidot, murtuman sijainti, käytettävissä olevat välineet, ammattiavun viipyminen ja kuljetusmatkan pituus.

 • Jos lastoitat murtuman, kokoa kaikki tarvittavat välineet käden ulottuville.
 • Murtuman tukena voit käyttää tilapäisvälineinä esimerkiksi makuualustaa, peittoa tms.
 • Lastavälineiden on oltava riittävän tukevia ja pitkiä, ja lisäksi kovat tuet pitää pehmustaa.
 • Lastan pitää ulottua aina murtuman molemmin puolin nivelen yli, eikä se saa estää verenkiertoa eikä hangata.
 • Lasta kiinnitetään raajaan esimerkiksi kolmioliinoilla, huiveilla tms.

Yläraajan murtumien ensiapu

Rannemurtuma on aikuisten yleisin murtuma. Olkavarren ja solisluun murtumat syntyvät useimmiten kaatumisen tai suoran iskun seurauksena.

Toimi näin rannemurtumissa

 • Ranteen seudun ja kämmenluiden tukemiseen riittää kolmioliina, kaulaliina tai huivi.
 • Jos käytössäsi on rannelastaksi sopiva tuki, tue käsi lastalla ja kiinnitä se kolmioliinalla (kuva Esimerkkejä kolmioliinan käytöstä).
 • Toimita autettava hoitoon.
Kuva

Tyypillisessä värttinäluun murtumassa syntyy ns. pistin- eli bajonettivirheasento.

Kuva

Esimerkkejä kolmioliinan käytöstä

Toimi näin, kun olkavarsi tai solisluu on murtunut

Alaraajan murtumien ensiapu

Toimi näin, kun jalassa on murtuma

 • Tue jalkaterän tai nilkan murtuma varpaista polviin ulottuvalla lastalla.
 • Säären ja polvenseudun murtumissa tuen pitää ulottua lonkkaan asti.
 • Voit tukea murtuneen jalan terveeseen jalkaan (kuva Murtuneen jalan tukeminen ensiapuna).
 • Toimita autettava hoitoon.
Kuva

Murtuneen jalan tukeminen ensiapuna

Reisiluun murtumassa verenvuoto voi aiheuttaa sokin. Reisiluun kaulan murtuma (kuva Reisiluun kaulan murtuma) on kivulias, mutta verenvuoto on vähäistä. Autettava tarvitsee nopeasti ammattiapua.

Kuva

Reisiluun kaulan murtuma

Toimi näin, kun reisiluussa on murtuma

 • Anna sokin oireenmukaista ensiapua.
 • Jos joudut kuljettamaan autettavaa, lastoita murtuma reiden ulkopuolelta jalkapohjasta kainaloon ulottuvalla lastalla ja reiden sisäpuolelta jalkapohjasta nivustaipeeseen ulottuvalla lastalla.
 • Siirrä tämän jälkeen autettava kuljetusalustalle.
 • Soita hätänumeroon 112.

Kylkiluiden, lantion ja selkärangan murtumat

Kun kylkiluu murtuu, se aiheuttaa pistävää kipua yskiessä tai hengitettäessä syvään. Usean kylkiluun murtuma voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia.

Toimi näin, kun kylkiluu on murtunut

 • Jos autettava on tajuissaan, hänet asetetaan puoli-istuvaan asentoon tai asentoon, jossa hänen on helpointa olla.
 • Toimita autettava hoitoon.
 • Jos autettavalla on hengitysvaikeuksia, soita hätänumeroon 112.

Lantion murtumissa sisäinen verenvuoto on runsasta. Vammaan saattaa liittyä myös virtsarakon vaurio.

Toimi näin, kun lantio on murtunut

 • Vältä turhaa liikuttamista; anna autettavan olla asennossa, joka on kivuttomin, yleensä selällään.
 • Seuraa peruselintoimintoja (hengitys ja verenkierto).
 • Soita hätänumeroon 112.
 • Jos joudut kuljettamaan loukkaantunutta, siirrä hänet varovasti kuljetusalustalle ja kuljeta hänet selällään.

Toimi näin, jos epäilet selkärangan murtumaa

 • Soita hätänumeroon 112.
 • Liikuta autettavaa niin vähän ja varovasti kuin mahdollista. Anna hänen olla siinä asennossa, missä hänet löydettiin. Siirrä henkilö vain, jos siirto on hengen pelastamisen kannalta välttämätön.
 • Jos loukkaantunut on tajuton ja hän hengittää normaalisti, käännä hänet kylkiasentoon.

Kaularangan murtumassa tue autettavan päätä ja kaularankaa kaksin käsin mikäli autettava ei ole täysin tajuissaan eikä jaksa itse kannatella päätään, ja huolehdi, että autettavan hengitystiet pysyvät auki, kunnes saat paikalle ammattiapua (ks. Toiminta ensiaputilanteissa).

Selkä- ja kaularangan murtumissa selkäydin voi vaurioitua. Oireina voi olla pistelyä, puutumista raajoissa tai raajan liikkumattomuus.

Pään vammat

Pään luut muodostavat yhdessä kallon, joka suojelee aivoja ja tärkeitä aistinelimiä. Selkäydin liittyy aivoihin takaraivoluussa olevan aukon kautta. Ks. myös Lääkärikirja Duodecimin artikkeli Aivotärähdys ja pään vammat (aikuiset).

Lievä aivovamma

Aivovamma syntyy, kun päähän kohdistuu isku.

Lievän aivovamman oireita

 • Lyhytkestoinen tajuttomuus (enintään 30 minuuttia)
 • Päänsärky ja pahoinvointi
 • Näköhäiriöt ja tasapainohäiriöt
 • Mahdolliset muistihäiriöt
 • Tajuttomuuteen liittyy useimmiten jonkinasteinen muistinmenetys (kesto enintään 24 tuntia).

Hyvin lievään aivovammaan ("aivotärähdykseen") ei liity tajuttomuutta, ja siinä muistikatkoksen kesto on enintään 10 minuuttia.

Toimi näin lievässä aivovammassa

 • Jos autettava on menettänyt tajuntansa tai jos hän oksentaa, soita hätänumeroon 112.
 • Käännä tajuton autettava kylkiasentoon.
 • Seuraa autettavan tilaa (hengitys ja verenkierto) ammattiavun tuloon saakka ja soita 112:een uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu (henkilö menee tajuttomaksi).
 • Jos autettava ei ole menettänyt tajuntaansa, häntä on kuitenkin hyvä tarkkailla seuraavan vuorokauden ajan.
 • Jos pahoinvointi ja päänsärky eivät hellitä tai autettava käy uneliaaksi, toimita hänet viipymättä hoitoon.
 • Jos lapsi oksentaa päähän kohdistuneen iskun jälkeen vain kerran eikä muita oireita ilmaannu, häntä on hyvä tarkkailla kotona vuorokauden ajan.
 • Herätä päähän iskun saanut muutaman tunnin välein yöunestaankin, jotta saat selville mahdolliset tajunnan tason muutokset. Jos muutoksia ilmenee, soita hätänumeroon 112.
 • Toimita aina sairaalaan henkilö, joka on lyönyt päänsä, jos hän on iäkäs tai päihtynyt tai hänellä on käytössä verenohennuslääke.

Vakavat pään vammat

Aivoruhje

Aivoruhje syntyy päähän kohdistuneesta iskusta, joka aiheuttaa mahdollisesti kallovamman ja ruhjeen aivokudokseen.

Tapaturman aiheuttama aivoverenvuoto

Päähän kohdistunut isku voi aiheuttaa kallonsisäisen verenvuodon (kuva Kallonsisäinen verenvuoto). Autettavan oireisto riippuu sekä aivovammasta että vuodon määrästä ja paikasta. Vuodon aiheuttamat oireet saattavat ilmetä vasta muutaman tunnin kuluttua tapahtumasta, joskus päivien tai jopa viikon aikana. Henkilö voi näin ollen saada eriasteisia oireita tai mennä uudestaan tajuttomaksi, jolloin on välittömästi soitettava hätänumeroon 112.

Toimi näin, kun kyse on vakavasta pään vammasta

 • Soita hätänumeroon 112.
 • Seuraa hereillä olevan autettavan tajunnan tasoa.
 • Käännä tajuton, normaalisti hengittävä autettava kylkiasentoon. Huolehdi hengityksestä, koska autettava saattaa oksentaa.
 • Soita 112:een uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.
 • Seuraa autettavan tilaa (hengitys ja verenkierto) ammattiavun tuloon saakka.
Kuva

Kallonsisäinen verenvuoto. Kerääntynyt veri saattaa hyytyä ja aiheuttaa painetta aivoihin.

Kallon luiden murtumat

Kallon luiden murtumia on yleensä vaikea todeta tapahtumapaikalla. Vammamekanismin ja väkivallan laadun perusteella niitä voidaan kuitenkin epäillä. Kallonpohjan murtumassa autettavalla voi esiintyä kirkasta vuotoa (aivo-selkäydinneste) nenästä tai korvasta. Kuhmu tai painauma kallossa voi olla yksi kallon luiden murtuman oire.

Toimi näin kallon luiden murtumissa

 • Soita hätänumeroon 112.
 • Tarkkaile hereillä olevan autettavan tajunnan tasoa, hengitystä ja verenkiertoa ja huomaa mahdolliset muutokset.
 • Käännä tajuton, normaalisti hengittävä tai verta nenänieluun vuotava autettava kylkiasentoon.
 • Soita 112:een uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.
 • Seuraa autettavan tilaa ammattiavun tuloon saakka.

Kasvovammat

Kasvovammoja syntyy kolareissa ja kaatumisissa. Tavallinen syy on myös pahoinpitely, esimerkiksi nyrkinisku tai potku kasvoihin. Veren vuotaminen nieluun voi aiheuttaa tajuttomalle nopeasti tukehtumisvaaran. Kasvojen vammoihin voi liittyä myös kallonmurtumia.

Toimi näin kasvovammoissa

 • Soita hätänumeroon 112.
 • Käännä tajuton, normaalisti hengittävä autettava kylkiasentoon, ja puhdista suu ja nielu.
 • Tyrehdytä runsas verenvuoto mahdollisuuksien mukaan.
 • Turvaa esteetön hengitys.
 • Tarkkaile hengitystä ja verenkiertoa.
 • Soita 112:een uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.
 • Seuraa autettavan tilaa ammattiavun tuloon saakka.
 • Hoitoa varten ota mukaan irronneet hampaat, irronnut hammasproteesi ja mahdolliset irronneet kudoksen palaset.

Nivelvammat

Nyrjähtäessään nivel vääntyy yli normaalin liikelaajuuden, minkä vuoksi nivelsiteet voivat venyä tai revetä.

Nivelvammojen oireet

 • Nivelessä tuntuu kipua ja sen ympäristössä aristusta.
 • Nivel turpoaa, ja nivelen seutuun tulee yleensä mustelma.

Toimi näin

 • Purista vamma-aluetta käsin.
 • Jos käytettävissä on kylmäpussi, jäätä tai lunta, aseta kylmä materiaali kankaan sisässä vamma-alueen ympärille (kuva Kylmäsidos nilkkavammassa).
 • Sido nivelen ympärille tukeva joustoside.
 • Toimita autettava lääkärin hoitoon, jos turvotus ja kipu eivät hellitä, mustelma on suuri, nivel ei toimi normaalisti tai jalalla ei voi varata ollenkaan.
Kuva

Kylmäsidos nilkkavammassa

Nivelside- tai pehmytkudosvamman ensiapu

 • Kompressio eli puristus estää verenvuotoa ja turvotusta. Autettava voi myös itse puristaa käsillään kipukohtaa. Aseta vammakohtaan tukeva joustoside.
 • Kylmä supistaa verisuonia ja vähentää siten verenvuotoa. Jääpussi, lumi tai mikä tahansa vamma-aluetta vastaan painettava kylmä auttaa. Kylmähoito saa kestää kerrallaan noin 15–20 minuuttia.

Nivelten sijoiltaanmenot

Kaikki nivelet voivat mennä sijoiltaan, mutta yleisimmin sijoiltaan meneviä niveliä ovat sorminivel, olkanivel, kyynärnivel, leukanivel, nilkkanivel ja polvinivel. Myös polvilumpio voi mennä sijoiltaan.

Nivelen sijoiltaanmenossa luu siirtyy nivelessä pois paikoiltaan ja voi jäädä virheasentoon. Nivelkapseli vaurioituu, ja nivelen seutu turpoaa.

Nivelen sijoiltaanmenon oireet

 • Nivelessä tuntuu voimakasta kipua.
 • Nivelen ympäristö turpoaa.
 • Raajaa ei voi käyttää normaalisti.
 • Vaurioitunut nivel voi olla virheasennossa.

Toimi näin nivelen mentyä sijoiltaan

 • Sijoiltaan mennyttä niveltä ei saa ryhtyä vetämään paikoilleen.
 • Tue nivel mahdollisimman liikkumattomaksi siihen asentoon, missä se on.
 • Jos olkavarsi on mennyt sijoiltaan, kipua voi yrittää lievittää antamalla käden roikkua vapaasti alaspäin (kuva Käden roikottaminen olkapään sijoiltaanmenossa).
 • Tukeminen tapahtuu samoilla periaatteilla kuin murtumien tukeminen.
 • Hälytä apua numerosta 112 tai toimita autettava hoitoon.
Kuva

Käden roikottaminen olkapään sijoiltaanmenossa

Lihas- ja jännevammat

Repeämät

Lihas tai jänne saattaa revetä rasituksessa tai siihen kohdistuneen tylpän esineen iskusta. Revähdyskohtaa ympäröivään kudokseen vuotaa verta, joka hidastaa paranemista jatkossa. Repeämät liittyvät yleensä urheiluun ja liikuntaan.

Lihas- tai jännerepeämän oireet

 • Lihaksessa on äkillinen paikallinen arkuus.
 • Liikkeen kivuliaisuus tapahtuman jälkeen
 • Verenpurkauma eli mustelma
 • Toisinaan näkyy repeytyneen lihaksen tai jänteen aiheuttama kuoppa tai kyhmy lihaksessa.

Toimi näin

 • Paina varovasti vammakohtaa ja aseta siihen kylmää kankaan sisässä.
 • Toimita autettava jatkohoitoon.