HIV-infektion esiintyvyys maailmassa

Matkailijan terveysopas
12.9.2013
Lähde: WHO, 2011

HIV-infektion arvioitu esiintyvyys (%) maailmassa 15–49- vuotiailla, 2009.