Etusivu » Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Lääkärikirja Duodecim
16.3.2020
yleislääketieteen erikoislääkäri Osmo Saarelma

Asentohuimauksen oireet ja syyt

Hyvänlaatuisella asentohuimauksella (benign paroxysmal positional vertigo, BPPV) tarkoitetaan sisäkorvaperäistä huimausta, joka johtuu toimintahäiriöstä sisäkorvan kaarikäytävissä. Kehon asentoa ja tasapainoa aistiviin nesteen täyttämiin kaarikäytäviin kertyvä sakka saa aikaan virheaistimuksen, joka tuntuu kiertohuimauksena 2–20 sekuntia asennon muutoksen jälkeen. Huimaus tulee usein vain pään ollessa tietyssä asennossa siirryttäessä esimerkiksi istualta makuulle tai taivutettaessa päätä esimerkiksi kasvoja pestessä. Sen sijaan huimaus ei yleensä estä liikkumista. Vaikka oireet ovat joskus melko voimakkaat, vaiva ei johdu vakavasta keskushermostoperäisestä sairaudesta ja se on luonteeltaan hyvänlaatuinen.

Vaiva kestää useiden viikkojen ajan, keskimäärin 10 viikkoa, mutta voi kestää huomattavasti kauemminkin. Se voi myös parannuttuaan uusia.

Noin neljännes huimauksen syistä selittyy hyvänlaatuisella asentohuimauksella. Esiintyvyys on suurimmillaan 50–60 vuoden iässä, ja vaiva on naisilla 2–3 kertaa miehiä yleisempi. Muista huimauksen aiheuttajista ks. «Huimaus»1.

Asentohuimauksen itsehoito

Huimauksen paranemista voi nopeuttaa harjoituksilla, joiden tarkoituksena on tarkan liikesarjan avulla saada kaarikäytävään kertynyttä sakkaa liikutetuksi niin, että se ei aiheuta oireita (ns. Epleyn manööveri, ks. ohje).

Milloin hoitoon

Varsinaista hoitoa edellä kuvattujen kallistusharjoitusten lisäksi ei hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen ole. Huimaus on joskus kuitenkin niin voimakasta, että on hyvä hakeutua tutkittavaksi muiden huimauksen syiden poissulkemiseksi. Hyvänlaatuisen asentohuimauksen selvittely tapahtuu kallistuskokein eikä se edellytä laboratorio- tai konetutkimuksia. Hoidossa tasapainoelimeen vaikuttavista huimauslääkkeistä on ehkä enemmän haittaa kuin hyötyä.

Ehkäisy

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen ehkäisyyn ei tunneta keinoja.

Muita huimaukseen liittyviä artikkeleita

Lääkärikirja Duodecimin artikkelit:

Käytettyjä lähteitä

Niemensivu R. Hyvänlaatuinen asentohuimaus (BPPV). Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 3.12.2019.

Hilton MP, Pinder DK. The Epley (canalith repositioning) manoeuvre for benign paroxysmal positional vertigo. Cochrane Database Syst Rev 2014;(12):CD003162. «PMID: 25485940»PubMed

Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). DynaMed Plus (Internet, vaatii käyttäjätunnuksen). Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 113695, (päivitetty 11.11.2019, luettu 16.3.2020).