Etusivu » Tinnitus (korvien soiminen)

Tinnitus (korvien soiminen)

Lääkärikirja Duodecim
28.10.2019
yleislääketieteen erikoislääkäri Osmo Saarelma

Korvien soimisella (tinnitus) tarkoitetaan vinkuvaa tai kohisevaa kuulohavaintoa, joka ei aiheudu ulkoisesta äänestä. Tinnitus on yleistä, ja noin 10 %:lla väestöstä se on jatkuvaa. Syynä on tavallisimmin sisäkorvan karvasolujen hermopäätteiden vaurioituminen, mikä aiheuttaa poikkeavan ääniaistimuksen. Usein samalla kuulo voi säilyä normaalina.

Tiinnituksen aiheuttava sisäkorvan vaurion perussyy on usein tuntematon, mutta se voi syntyä melusta, joko pitkäaikaisesta altistuksesta kovalle äänelle tai yhdestä rajusta altistuksesta, esimerkiksi räjähdyksestä, tai korvan seutuun osuneesta iskusta. Myös iän myötä kehittyvään kuulon huononemiseen voi liittyä tinnitus. Samoin jotkin lääkkeet (esimerkikisi tulehduskipulääkkeet) voivat aiheuttaa korvien soimista. Harvinaisempia syitä korvien soimiseen ovat eräät korvan sairaudet, kuten Ménièren tauti (ks. «Ménièren tauti»1) tai otoskleroosi (ks. «Otoskleroosi»2). Tinnitusta voi liittyä myös kuulon heikkenemiseen iän mukana (ks. «Ikäkuulo»3). Pitkäaikainen niskan lihasten jännitys voi myös aiheuttaa korvien soimista.

Tilapäisesti tinnitusta voivat pahentaa korvakäytävän tukkeutuminen, henkinen ja ruumiillinen rasitus, väsymys, tupakointi tai alkoholin käyttö.

Tinnitusta esiintyy muita useammin mm. ihmisillä, jotka kärsivät masennuksesta, kilpirauhassairauksista, nivelrikosta, reumasta tai astmasta.

Tinnituksen häiritsevyys on hyvin yksilöllistä. Jotkut eivät huomaa korvien vinkumista juuri lainkaan, joillekin jatkuva vinkuminen saattaa aiheuttaa keskittymisen ja nukahtamisen vaikeuksia ja muistin häiriöitä.

Tinnituksen itsehoito

Varsinaista parantavaa hoitoa sisäkorvan hermojen vaurioon ei ole, mutta tinnitusoiretta voidaan silti hoitaa. Häiritsevää tinnitusta voidaan hoitaa kognitiivis-behavioraalisilla ohjelmilla, esimerkiksi poisoppimiseen perustuvalla TRT (tinnitus retraining therapy) -ohjelmalla, joka kestää useita kuukausia. Kuulolaitetta käyttävillä äänen vahvistaminen voi peittää tinnitusta. Yleensäkin taustaäänillä voidaan häiritsevää tinnitusta peittää. Myös vertaistuesta voi olla tinnituspotilaalle apua (www.tinnitusyhdistys.fi «http://www.tinnitusyhdistys.fi»1).

Milloin lääkäriin?

Lääkärin tutkimukset ovat aiheellisia, jos tinnitus kehittyy nopeasti, siihen liittyy huimausta tai kuulon nopeaa huononemista tai se on toispuolista. Tinnituksesta kärsivän potilaan tutkimus voi olla aiheellinen myös sen toteamiseksi, olisiko syynä sairaus, jota voidaan hoitaa, esimerkiksi Ménièren tauti tai otoskleroosi. Edellä mainitun TRT-hoidon lisäksi tinnitusta voidaan hoitaa äänihoidoilla, joissa käytetään kohinaa tai esimerkiksi luontoääniä, pyritään peittämään tinnitusta ja virkistetään kuulorataa. Tinnituksen lääkehoidoista ei ole luotettavaa tutkimusnäyttöä. Joillekin voi silti olla apua sisäkorvan verenkiertoa parantavista lääkkeistä tai Ménièren taudissa nesteenpoistolääkkeestä. Hyvin häiritsevästä tinnituksesta kärsiviä voidaan joissakin tapauksissa auttaa seurannaisvaikutuksen, kuten masennuksen ja unettomuuden, hoidolla.

Käytettyjä lähteitä

Aarnisalo A. Korvien soiminen (tinnitus). Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitys 14.9.2019.

Kim HJ, Lee HJ, An SY ym. Analysis of the prevalence and associated risk factors of tinnitus in adults. PLoS One 2015;10(5):e0127578. «PMID: 26020239»PubMed

Tinnitus. DynaMed Plus [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 116486, Tinnitus; (päivitetty 18.7.2019, luettu 28.10.2019). Vaatii käyttäjätunnuksen

Ylikoski J. Tinnitus. Duodecim 2009;125:1859-67 «/xmedia/duo/duo98272.pdf»2.

Tinnitus Research Initiative -sivusto «https://www.tinnitusresearch.net/index.php/for-patients/information-about-tinnitus»3.