Etusivu » Dissosiatiivinen muistinmenetys

Dissosiatiivinen muistinmenetys

Lääkärikirja Duodecim
30.11.2018
psykiatrian erikoislääkäri Matti Huttunen

Dissosiatiiviselle muistinmenetykselle eli psykogeeniselle amnesialle (ICD-10-diagnoosikoodi F44.0) on ominaista yksi tai useampi jakso, jonka aikana henkilö ei kykene palauttamaan mieleensä itselleen tärkeää, usein luonteeltaan traumaattista, häpeän tai stressin sävyttämää tietoa. Muistamattomuus on luonteeltaan liian laajaa ollakseen tavallista unohtelua ja haittaa sosiaalisia tai muita toimintoja.

Psykogeeninen muistamattomuus liittyy usein traumaattisiin tai hyvin stressaaviin elämäntapahtumiin, kuten onnettomuuksiin, sotatapahtumiin, väkivaltaisiin maltin menetyksiin tai itsemurhayrityksiin. Psykogeenisessä muistinmenetyksessä amnesia on lähes aina anterogradinen, eli henkilö ei muista tilannetta ja sen jälkeisiä lähitapahtumia. Joskus muistamattomuus liittyy vain osaan traumaattisen tilanteen yksityiskohdista. Harvinaisemmissa tapauksissa muistinmenetys liittyy koko aikaisempaan elämään tai traumaattisesta tapahtumasta nykyhetkeen. Psykogeeninen muistinmenetys heti auto-onnettomuuden tai muiden vastaavien traumaattisten tapahtumien jälkeen on harvinaista. Yleensä psykogeeninen tai dissosiatiivinen muistinmenetys liittyy erityisesti lapsuuden aikaisiin tai muihin aikaisemman elämän traumaattisiin tapahtumiin, jaksoihin tai niihin liittyviin ihmisiin.

Psykogeenistä muistinmenetystä voi ilmetä sekä lapsilla että aikuisilla. Muistot tapahtuneesta voivat ainakin osin palautua itsestään, tai niiden menetys voi jäädä pysyväksi.

Aivovaurioon liittyvä amnesia on yleensä aina retrogradinen eli liittyy tapahtumaa edeltävään aikaan. Epileptisiin (ks. «Epilepsia aikuisella»1) kohtauksiin voi liittyä psykogeenistä amnesiaa muistuttava muistinmenetys. Dementiaan (ks. «Dementia»2) ja deliriumiin (ks. «Sekavuustila (delirium)»3) liittyvä muistinmenetys on luonteeltaan psykogeenistä muistinmenetystä laaja-alaisempaa. Humalatilaan tai muihin myrkytyksiin liittyvää muistinmenetys ei palaudu.

Psykogeenistä muistinmenetystä voi joskus olla vaikea erottaa tavoitetietoisesta teeskentelystä, jolloin henkilö ei halua muistaa tapahtumia välttääkseen tapahtumaan liittyvää vastuuta, jolla olisi juridisia, taloudellisia tai muita hankalia seuraamuksia. Teeskennelty muistinmenetys on luonteeltaan useimmiten äkillinen ja oirekuvaltaan voimakas, ja amnesia liittyy hiljattain tapahtuneeseen tilanteeseen.

Dissosiaatiohäiriöissä (ks. «Sivupersoonahäiriö (dissosiatiivinen identiteettihäiriö)»4) jokin varhaisemmasta traumaattisesta tapahtumasta muistuttava tapahtuma saa aikaan persoonallisuuden tilan äkillisen muutoksen. Tällöin henkilö ei useinkaan muista, ainakaan täysin, käytös- ja kokemistapaansa sen jälkeen, kun hän on rauhoittunut ja palautunut voimakkaan tunteenomaisesta tilasta entiselleen.

Katso myös artikkeli «Ohimenevä täydellinen muistinmenetys (TGA)»5.

Itsehoito ja hoito

Psykogeeninen muistinmenetys saattaa korjaantua itsestään ainakin osin. Sen toistuessa kannattaa lähiviikkojen kuluessa kääntyä lääkärin tai psykologin puoleen. Muisti voi palautua joskus hypnoosin tai traumaattisia tapahtumia asteittain työstävän psykoterapian myötä. Koska psykogeenistä muistinmenetystä ilmenee yleensä stressaavassa elämäntilanteessa tai traumaattisten tunnemuistojen yhteydessä, elämäntilanteen selvittely ja tilanteeseen sopiva psykoterapeuttinen hoito on usein perusteltua.

Käytettyjä lähteitä

Huttunen MO, Kalska H (toim.). Psykoterapiat. 3. painos. Kustannus Oy Duodecim 2015.

Lauerma H. Dissosiaatiohäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017, s. 345-356.

Leikola A. Katkennut totuus – Traumatutkielma. Emotionaalinen trauma, rakenteellinen dissosiaatio ja psykopatologia. Prometheus kustannus Oy 2014.

Lindsberg P. Kun muistijälki ei tartu. Tilapäisen täydellisen muistinmenetyksen taustat. Duodecim 2008;124:781–8 «/xmedia/duo/duo97165.pdf»1.

Van der Hart O, Nijenhuis ERS, Steele K. Vainottu mieli. Traumaterapiakeskus 2009.