Etusivu » Ikääntyneiden ravitsemus

Ikääntyneiden ravitsemus

Lääkärikirja Duodecim
7.7.2015
Dosentti, FT, laillistettu ravitsemusterapeutti Paula Hakala

Ravinnolla on huomattava vaikutus ikääntyneiden terveyteen ja toimintakykyyn. Hyvä ravitsemustila ehkäisee sairauksia, nopeuttaa sairauksista toipumista, pitkittää kotona asumisen mahdollisuutta sekä parantaa vireyttä ja elämänlaatua.

Tärkeää on ehkäistä ikääntyneen tahaton painonlasku, joka voi johtaa aliravitsemukseen. Lisäksi tulee huolehtia erityisesti riittävästä energian, proteiinin, D-vitamiinin ja nesteen saannista.

Olennaista on huolehtia myös siitä, että ikääntyneille tarjottava ruoka on maukasta ja ravitsevaa ja että syömiseen on riittävästi aikaa. Näin ruokailutilanteiden tulisi olla ruokahalua herättäviä, mielihyvää tuottavia ja virkistäviä päivän kohokohtia.

Tämä ohje on tarkoitettu yli 60-vuotiaille henkilöille ja heidän omaisilleen sekä kaikille ikääntyneiden parissa työskenteleville.

Ikääntymisen vaikutus ravitsemukseen

Terveille ikääntyneille voidaan soveltaa samoja ravitsemusta koskevia suosituksia kuin muillekin aikuisille. Vanhentuminen ja erilaiset sairaudet tuovat kuitenkin mukanaan seikkoja, jotka asettavat tarjottavalle ruoalle erityisvaatimuksia.

Monilla ruokahalu heikkenee ikääntymisen myötä. Esimerkiksi masennus, muistisairaudet, syöpätaudit, murtumien ja leikkausten jälkitilat sekä runsas lääkitys voivat huonontaa ruokahalua. Muistin heiketessä syöminen voi unohtua välillä kokonaan.

Hampaiden ja suun ongelmat voivat vähentää syljeneritystä, vaikeuttaa ruuan puremista ja nielemistä, aiheuttaa haju- ja makuaistin muutoksia sekä pahoinvointia ja vaikuttaa sitä kautta ruokahaluun.

Pienestä ruokamäärästä on vaikea saada riittävästi energiaa, proteiineja ja muita ravintoaineita. Tämän seurauksena monen ikääntyneen paino alkaa pienentyä, mikä voi johtaa nopeasti aliravitsemukseen.

Ikääntyminen on kuitenkin yksilöllistä. Esimerkiksi moni 80-vuotias voi olla vireä ja itsenäisesti ruokataloutensa hoitava, kun taas 65-vuotias voi olla vaikeasti sairas ja syötettävä.

Aliravitsemuksen haitat

Huonolla ravitsemustilalla on monia kielteisiä seurauksia. Varsinkin liian niukka proteiinin (valkuaisaineiden) ja D-vitamiinin saanti voi aiheuttaa lihaskatoa, joka heikentää liikunta- ja toimintakykyä sekä kehon hallintaa. Sen seurauksena kaatumis- ja murtumavaara kasvaa. Myös altistuminen infektiosairauksille lisääntyy.

Hoitamattomat ravitsemusongelmat johtavat pitkittyessään helposti noidankehään, jossa laihtuminen, toimintakyvyn heikkeneminen, iho-ongelmat ja infektiokierre seuraavat toistaan. Tämän seurauksena sairauksista toipuminen hidastuu tai estyy, hoitojaksot pitenevät, hoitojen teho huononee ja lääke- sekä hoitokustannukset lisääntyvät.

Aliravitsemuksen vaaran tunnistaminen

Aliravitsemuksen vaara on erityisen suuri silloin, kun ikääntyneen asumisessa ja hoidossa tapahtuu muutoksia, kuten sairaalasta kotiutumisen yhteydessä.

Muutaman kilon laihtumista on ikääntyneen itsensä ja muidenkin vaikea havaita. Sen vuoksi ikääntynyt tulisi punnita vähintään kerran kuukaudessa.

Keskeisiä merkkejä aliravitsemuksen vaarasta ovat seuraavat:

 • Painoindeksi on alle lukeman 23 kg/m2 (painoindeksilaskuri).
 • Paino on alentunut nopeaa tahtia yli 3 kg kolmessa kuukaudessa.
 • Ikääntynyt syö erittäin niukasti.
 • Ikääntynyt pystyy syömään pelkästään soseutettua tai nestemäistä ruokaa.
 • Ikääntyneellä on toistuvia infektioita tai painehaavoja.
 • Ikääntynyt odottaa leikkaukseen menoa tai on toipumassa sairaudesta.

Aliravitsemuksen ehkäisy ja hoito

Hyvän ravitsemushoidon avulla voidaan hidastaa ikääntyneen laihtumista sekä kohentaa hänen toimintakykyään. Jos aliravitsemuksen vaara on ilmeinen, on tärkeää varmistaa sekä energian että proteiinin riittävä saanti. Varsinkin laihtumiskierteessä olevan ikääntyneen tulee saada riittävästi energiaa.

Erityisen tärkeää on tunnistaa ne ikääntyneet, jotka hyötyvät ravitsemushoidosta ja toteuttaa hoito heidän tarvettaan parhaiten vastaavalla tavalla. Ravitsemushoidosta on hyötyä varsinkin vanhainkodeissa ja pitkäaikaisosastoilla asuville ikääntyneille.

Ikääntynyt voi tarvita myös tehostettua ravitsemushoitoa, jolloin voi olla tarpeen käyttää ruuan lisäksi täydennysravintovalmisteita. Osa niistä on veteen sekoitettavia puuro-, keitto- ja pirtelöaineksia, osa sellaisenaan nautittavia proteiinijuomia ja -patukoita. Ne sisältävät pienessä annoksessa vähintään yhtä paljon energiaa mutta enemmän proteiinia ja muita suojaravintoaineita kuin tavallinen ruoka.

Sopivasti energiaa

Ikääntyneen ihmisen ruokavalion tulee sisältää energiaa vähintään 1 500 kcal (6,5 MJ) vuorokaudessa. Tämä toteutuu helposti syömällä päivittäin kolme ateriaa ja kahdesta kolmeen välipalaa.

Esimerkkejä aterioista:

 • Aamuateria: puuroa marja- tai hedelmäsoseen tai rasvasilmän ja maidon kanssa
 • Lounas ja päivällinen: liha-, kala- tai kasvisruokaa (esim. laatikkoa, pataa tai keittoa), salaattia, leipää, rasvalevitettä sekä maitoa tai piimää
 • Välipalavaihtoehtoja: leipää, rasvalevitettä ja leikkelettä sekä kahvia tai teetä tai viiliä tai jogurttia marjojen tai hedelmien kanssa tai marjapuuroa maidon kanssa

Ruokavalion energiamäärää voidaan tarvittaessa lisätä esimerkiksi tarjoamalla ikääntyneelle hänen lempiruokiaan, jälkiruokia sekä ylimääräisiä energiapitoisia juomia ja muita välipaloja.

Jos ruokahalu on huono, on parasta syödä sitä, mikä maistuu, joten mieluisten ruokien merkitys korostuu.

Riittävästi proteiineja

Proteiinit eli valkuaisaineet rakentuvat aminohapoista, joita tarvitaan varsinkin lihasten ja luuston rakennusaineiksi. Ikääntyneillä liian niukka proteiinien saanti aiheuttaa lihaskatoa eli sarkopeniaa. Se heikentää liikuntakykyä ja kehon hallintaa sekä altistaa infektioille.

Riittävä proteiinien saanti puolestaan suojaa lihas- ja luukadolta, kun samalla huolehditaan D-vitamiinin ja kalsiumin saannista ja harrastetaan liikuntaa. Nämä auttavat ikääntynyttä pysymään omatoimisena mahdollisimman pitkään. Proteiinit vaikuttavat myös ihon kuntoon ja nopeuttavat haavojen paranemista.

Suurin riski saada liian vähän proteiineja on kotihoidon piirissä ja laitoshoidossa olevilla vanhuksilla, joista moni on liian laiha ja aliravittu. Toisaalta vanhus voi olla ylipainoinen, mutta kärsiä silti proteiinien puutteesta.

Proteiinien hyväksikäyttö elimistössä heikkenee ikääntymisen myötä. Tämän vuoksi ikääntyneille suositellaan proteiineja enemmän kuin työikäisille. Ikääntyneillä toimintakyky ja terveydentila vaikuttavat proteiinin tarpeeseen enemmän kuin ikävuoksien määrä.

Yli 64-vuotiaiden tulisi saada proteiinia vähintään 80–100 grammaa vuorokaudessa (1,2–1,4 g painokiloa kohden vuorokaudessa).

Proteiinien tarve lisääntyy sairauksien ja lihaskuntoharjoittelun myötä. Tällöin proteiineja tulee saada vähintään 1,4 g painokiloa kohden. Lihaskadosta kärsiville suositellaan proteiinia tätäkin runsaammin (1,5–2 g painokiloa kohden vuorokaudessa).

Proteiinimäärän on hyvä jakautua tasaisesti päivän mittaan; esimerkiksi 20–30 g:n annos aamupalalla, lounaalla ja päivällisellä ja pienempi määrä välipaloilla. Tällöin elimistö pystyy hyödyntämään sen parhaiten.

Parhaita proteiinien lähteitä on koottu taulukkoon «Luontaisia proteiinien lähteitä»1. Sen avulla voi arvioida ruokavalion proteiinimäärän ja pohtia keinoja sen lisäämiseksi.

Gerontologinen ravitsemus ry:n nettisivuilta löytyy havainnollisia elintarvikkeiden ja ruoka-annosten valokuvia proteiinimäärineen sekä muutama esimerkkiruokavalio (www.gery.fi).

Taulukko 1. Luontaisia proteiinien lähteitä
AnnosProteiinia
* Mitä vähärasvaisempi elintarvike, sitä enemmän proteiinia
Lähteet: http://www.fineli.fi/ ja elintarvikkeiden pakkausmerkinnät
Eläinproteiinien lähteitä*
Tavalliset maidot, piimät, jogurtit ym.2 dl (lasillinen)6–7 g
Proteiinilla rikastetut maidot2 dl (lasillinen)10 g
Proteiinijuomat ja -jogurtit2 dl (lasillinen)12–16 g
Kovat juustot, leipäjuusto100 g20–30 g
Raejuusto100 g16 g
Maitorahka ja proteiinirahkat100 g10–12 g
Maitoon keitetyt puurot200 g (pieni annos)8–10 g
Kananmuna1 kpl (60 g)7 g
Kala100 g10–25 g
Liha100 g20–30 g
Liha- ja makkaraleikkeleet100 g10–30 g
Leivät100 g (4–5 viip.)5–10 g
Kaurahiutaleet, tumma makaroni100 g13–15 g
Soijapavut tai -rouhe, keitetty100 g15–16 g
Muut pavut, keitetyt100 g10–16 g
Herneet, tuoreet ja keitetyt100 g5–6 g
Linssit ja kikherneet, keitetyt100 g7–9 g
Pähkinät ja mantelit100 g14–20 g
Auringonkukan ym. siemenet100 g23–29 g
Soijamaito ja -jogurtti2 dl (lasillinen)6–8 g

D-vitamiinin saannin varmistaminen

Ikääntymisen myötä D-vitamiinin saanti ja hyväksikäyttö ruuasta vähenevät. Myös kyky hyödyntää auringon UV-säteilyä D-vitamiinin lähteenä heikkenee. Lisäksi monilla mahdollisuus oleskella auringonvalossa on vähäistä. Tämä koskee varsinkin laitoshoidossa olevia ikääntyneitä,

Kaatumisia ja luuston haurastumista voidaan ehkäistä pitämällä huolta siitä, että ikääntynyt saa riittävästi D-vitamiinia ja kalsiumia. Niitä koskevat suositukset ovat seuraavat:

 • D-vitamiinin saanniksi suositellaan 61–74 -vuotiaille 10 mikrogrammaa/vrk. Tämän määrän voi saada ruoasta, kun käyttää päivittäin D-vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitteitä ja/tai kalaa 2–3 kertaa viikossa. Jos edellä mainittujen ruoka-aineiden käyttö on vähäisempää, saanti kannattaa varmistaa vuoden pimeimpänä aikana (loka-maaliskuu) nauttimalla jotakin D-vitamiinivalmistetta 10 mikrogrammaa/vrk.
 • 75-vuotiaille ja sitä vanhemmille suositellaan D-vitamiinilisän nauttimista ympäri vuoden (20 mikrogrammaa/vrk). Jos ikääntynyt syö säännöllisesti paljon vitaminoituja maitovalmisteita, rasvaleivitteitä ja/tai kalaa, pienempi lisäannos D-vitamiinia (10 mikrogrammaa) voi olla riittävä.
 • Edellä mainittua suuremmista D-vitamiiniannoksista (yli 20 mikrogrammaa/vrk) ei ole havaittu olevan hyötyä. Huomattavasti suuremmat annokset voivat olla jopa haitallisia pitkäaikaisesti käytettynä.
 • Ikääntyneiden tulisi saada kalsiumia vähintään 800 mg/vrk. Tämän määrän saa esimerkiksi 3 lasillisesta maitoa, piimää, viiliä tai jogurttia ja 2–3 viipaleesta juustoa. Jos maitovalmisteiden käyttö on vähäistä, riittävä kalsiumin saanti on syytä varmistaa nauttimalla sitä ravintolisänä (esimerkiksi D-vitamiinia ja kalsiumia sisältävä valmiste tai niitä sisältävä monivitamiinivalmiste).

Riittävästi nestettä

Ikääntyessä janon tunne saattaa heikentyä. Nestevajaus voi kehittyä nopeasti ja se on ikääntyneille haitallisempaa kuin heitä nuoremmille. Monet lääkkeet poistavat nestettä elimistöstä ja lisäävät kuivumisen vaaraa. Tämä alentaa verenpainetta ja lisää kaatumisalttiutta.

Nesteitä on suositeltavaa juoda 1–1,5 litraa (5–8 lasillista) päivässä ruokien mukana saadun nesteen lisäksi. Suositeltavia juomia ovat tavallisen veden lisäksi esimerkiksi vähärasvaiset maidot ja piimät sekä tuoremehut, jotka sisältävät myös vitamiineja ja kivennäisaineita (ks. kuva «Ikääntyneiden juominen»1).

Alkoholia varoen

Alkoholi on ikääntyneille erityisen haitallista. Se lisää kaatumisalttiutta, häiritsee veren sokeritasapainoa ja voi hidastaa tai kiihdyttää lääkkeiden vaikutusta. Koska elimistön nestepitoisuus vähenee ja aineenvaihdunta hidastuu ikääntymisen myötä, alkoholin vaikutukset elimistössä voimistuvat.

Jos ikääntynyt käyttää alkoholijuomia, määrän tulisi olla korkeintaan yksi annos päivässä ja korkeintaan seitsemän annosta viikossa. Kerralla ei pitäisi juoda kolmea annosta enempää; yksi annos on pieni pullo keskiolutta, 12 cl mietoa viiniä tai 4 cl väkevää viinaa.

Kannattaako ikääntyneen laihduttaa?

Ikääntymisen myötä kehon lihasmassa- ja -voima sekä liikunta vähenevät, mikä vähentää energian tarvetta. Jos syöminen ja energian saanti ovat yhtä runsasta kuin nuorempana, alttius saada liikapainoa ja siihen liittyviä sairauksia lisääntyy (kohonnut verenpaine, tyypin 2 diabetes, uniapnea ym.).

Lihavuus on melko yleistä 60–70-vuotiailla, minkä jälkeen se alkaa jyrkästi vähentyä.

65–74-vuotiaista naisista joka kolmas ja miehistä joka neljäs on lihava, mutta yli 85-vuotiasta enää joka kymmenes.

Ikääntyneille suositellaan hieman suurempaa painoindeksiä (24–29 kg/m2) kuin työikäisille, sillä pienestä ylipainosta voi olla heille terveyden kannalta jopa hyötyä. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että ikääntynyt on hyväkuntoinen, eikä lihavuus haittaa toimintakykyä.

Ikääntyneillä laihduttaminen on perusteltua vain silloin, jos laihtumisella arvioidaan olevan myönteinen vaikutus terveyteen ja toimintakykyyn. Yli 70-vuotiaille laihduttaminen on kuitenkin harvoin tarpeen.

Laihdutuksen toteutus

Ikääntyneillä laihdutuksen tulee sisältää sekä ruokavalio- että liikuntaohjausta ja edetä hyvin maltillista vauhtia. Liian runsaasta ja nopeasta laihtumisesta voi olla enemmän haittaa terveydelle kuin lihavuudesta. Laihdutus ei saa aiheuttaa terveysriskejä, kuten lihaskudoksen menetystä tai luukatoa. Katso myös artikkeli «Ikääntyneen lihavuus - milloin ja miten voi laihduttaa»1.

Liikunta auttaa (riittävän proteiinin saannin ohella) säilyttämään lihaskunnon mahdollisimman hyvänä, mikä ehkäisee kaatumisia ja murtumia sekä parantaa veren sokeritasapainoa. Liikunnan tärkeyttä ikääntyneille kuvastaa se, että on parempi olla hyväkuntoinen ja lihava kuin huonokuntoinen ja laiha.

Lihava ikääntynyt voi vaikuttaa ulkoisesti hyvin ravitulta. Jos ruokavalio on ollut kovin yksipuolinen, hän saattaa kuitenkin kärsiä proteiinin, vitamiinien ja muidenkin välttämättömien ravintoaineiden puutoksesta. Sen vuoksi on tärkeää varmistaa niiden riittävä saanti ennen mahdollista laihduttamista ja liikuntaan aktivointia.

Ikääntyneiden ravitsemussuositukset

Ikääntyneille on laadittu omat ravitsemussuositukset. Niiden tavoitteena on turvata se, että jokaisella ikääntyneillä olisi mahdollisuus saada tarvitessaan laadukasta ja tarvettaan vastaavaa ravitsemushoitoa riippumatta siitä, asuuko hän kotona vai hoitolaitoksessa.

Ikääntyneet on suosituksessa jaoteltu toimintakyvyn ja sairastavuuden mukaan neljään ryhmään seuraavasti:

 • Hyväkuntoiset ikääntyneet
 • Kotona asuvat ikääntyneet, joilla on useita sairauksia.
 • Kotihoidon asiakkaat, joilla on ulkopuolisen avun tarvetta.
 • Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat

Suosituksessa käsitellään ravitsemukseen liittyviä ongelmakohtia ja keinoja niiden ratkaisemiseksi erikseen kussakin edellä mainituista ryhmistä. Suosituksessa korostetaan ravinnon lisäksi myös liikunnan merkitystä terveyden ja lihaskunnon ylläpitäjänä.

Suositukset löytyvät myös verkosta «http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/erillisryhmat/ikaantyneet»1.

Ravitsemusosaamiseen tulee panostaa

Tutkimusten mukaan vanhusten heikentynyt ravitsemustila tunnistetaan terveydenhuollossa huonosti. Tilannetta parantanee vuonna 2013 voimaan tullut vanhuspalvelulaki, joka mukaan kuntien käytössä tulee olla ravitsemuksen erityisasiantuntemusta.

Ravitsemusterapeuttien lisäksi monet eri alojen ammattilaiset (ruokapalveluhenkilöstö, kotiavustajat, lähihoitajat ym.) voivat vaikuttaa työssään siihen, miten hyvin vanhusten ruokavalio toteutuu. Myös vanhusten omaisten on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, syökö vanhus riittävästi ja riittävän monipuolisesti. Huoleen on syytä viimeistään silloin, jos vanhus laihtuu tahattomasti lyhyessä ajassa useita kiloja.

Käytettyjä lähteitä

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry. Ikääntyneen ravitsemus ja erityisruokavaliot. Opas ikääntyneitä hoitavalle henkilökunnalle. 7. uudistettu painos 2008.

Suomen muistiasiantuntijat. Ikääntyneen ravitsemusopas. 2010.

Suomen muistiasiantuntijat ja Vanhustyön keskusliitto ry. Ikääntyneen ravitsemus – opas ravitsemuksen arviointiin ja ravitsemushoitoon. 2012.

Suomen muistiasiantuntijat ja Vanhustyön keskusliitto ry. Ikääntyneen ravitsemus ja ruokapalvelut. 2012.

Suominen M, Soini H, Muurinen S ym. Ikääntyneiden ruokatottumukset, ravinnonsaanti ja ravitsemustila suomalaisissa tutkimuksissa. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2012;49:170-179.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Edita Publishing Oy. 2010.

http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.3.pdf

www.gery.fi (Gerontologinen ravitsemus ry:n nettisivut)