Etusivu » Obesiteetti melanokortiini-4 reseptorin geenivirheiden vuoksi (Orphanet)

Obesiteetti melanokortiini-4 reseptorin geenivirheiden vuoksi (Orphanet)

Harvinaiset sairaudet
4.11.2019
Toimitus

Tämä on Orphanet-artikkeli «Orphanet-tietokannan esittely»1

MC4R-geenin virheet ovat yleisin perinnöllinen syy lihavuuden taustalla. Mutaatio on tavallisesti heterotsygoottinen. Lihominen alkaa varhaislapsuudessa johtuen poikkeavan runsaasta syömisestä. Geenimutaation on arvioitu esiintyvät 0.5-1 %:lla lihavista aikuisista ja yleisemmin niillä, jotka ovat olleet lapsuudesta asti lihavia. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1/2 000.

Orphanet ORPHA71529 «http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=11022»1