Etusivu » Suun tutkimukset

Suun tutkimukset

Terve suu
10.6.2015
Kaarina Sirviö ja Anne Hiiri

Hammaslääkäri tai suuhygienisti tekee suun tutkimuksen. Siihen kuuluvat suun ulkoinen eli kasvojen, pään ja kaulan alueen sekä suun ympäristön (huulet ja iho huulten ympäriltä) tutkimukset. Suun sisältä rekisteröidään purenta ja tutkitaan hampaat (esimerkiksi lukumäärä, kulumis- ja eroosiovauriot, värjäymät, kariesvauriot ja aiemmat paikkaukset) ja hampaiden kiinnityskudokset, limakalvot, suunpohja, suulaki ja kieli.

Hampaiden kiinnityskudosten tutkiminen sisältää hampaiden pinnalla olevan plakin sijainnin ja määrän, hammaskiven esiintymisen, ientulehduksen sekä ientaskujen syvyyden rekisteröinnin. Lisäksi rekisteröidään esimerkiksi ienvetäytymät, hyperplasiat eli ikenen liikakasvu ja hampaiden liikkuvuus.

Suun limakalvojen ja kielen tutkiminen

Suun limakalvojen ja kielen tarkastaminen on tärkeä osa sekä hampaallisen että hampaattoman suun tutkimusta (kuva «Huulten ja posken limakalvojen tutkiminen»1). Suun limakalvojen ja kielen tutkimisella etsitään mahdollisia muutoksia niiden alueilla (ks. luku 15).

Leukanivelen tutkiminen

Hammaslääkärin suorittamassa leukanivelten tutkimuksessa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka paljon suuta saa avattua, avautuuko suu vinoon vai suoraan ja ovatko suun avaus- ja sulkuliikkeet symmetrisiä. Lisäksi kiinnitetään huomiota mahdollisiin kipuihin ja ääniin, kuten rahinaan tai naksahduksiin.

Puremalihasten tutkiminen

Hammaslääkäri tunnustelee puremalihakset yhtä aikaa molemmin puolin. Näin havaitaan parhaiten mahdollinen puolten välinen ero. Osa puremalihaksista tunnustellaan suun ulkopuolelta, osa sisäpuolelta. Kuvat «Ohimolihaksen kiinnityskohdan tunnustelu»2 ja «Puremalihasten tunnustelu molemmin puolin»3 havainnollistavat puremalihasten tutkimista.

Syljen perustutkimukset

Suun terveydenhuollossa voidaan tehdä potilaalle syljen perustutkimukset varsinkin silloin, kun kysymyksessä on karies- ja eroosio-ongelma, oikomishoito tai potilas, jolle suunnitellaan kalliita ja laajoja hoitoja. Syljen perustutkimukset sisältävät eritysnopeuden mittaamisen, puskurikapasiteetin mittaamisen sekä mutans-streptokokki- ja laktobasillitestit (ks. «Hampaiden paikkaaminen»1).

Röntgen- ja kartiokeilatomografiatutkimukset

Uudelta kokonaishoitoon tulevalta aikuispotilaalta otetaan usein leukojen alueen panoraamakuva (kuva «Hampaiston panoraamakuva»4) ja pienemmät hammaskuvat. Koko hampaistosta tietyin väliajoin tehty röntgenkuvaus on hyödyllinen ja kuvaustarve harkitaan aina yksilöllisesti.

Röntgenkuvasta tarkastetaan esimerkiksi hampaiden reikiintyminen, hampaissa olevat juuritäytteet, puhkeamattomat hampaat, luun tai mahdollisen luukadon määrä suun eri alueilla ja leukanivelen muodon muutokset. Potilaan lähettämisestä röntgentutkimukseen päättää aina hammaslääkäri, mutta kuvan voi ottaa kuvaukseen koulutettu hammashoitaja tai suuhygienisti.

Viime vuosina suun alueen kuvantamiseen on tullut myös uusia menetelmiä, joilla suun ja leukojen aluetta voidaan tutkia. Tällaisia tutkimuksia on muun muassa kartiokeilatomografia, jolla saadaan tarkkoja kolmiulotteisia kuvia hampaista ja leuoista esimerkiksi ennen viisaudenhampaan poistoa tai keinojuuren asentamista (kuva «Puhkeamattoman viisaudenhampaan kuvaaminen»5). Kuvan voi ottaa koulutuksen saanut hammashoitaja tai suuhygienisti.

Diagnoosi ja hoitosuunnitelma

Esitietojen ja suun perustutkimuksen perusteella hammaslääkäri tekee taudinmäärityksen eli diagnoosin. Diagnoosin jälkeen laaditaan hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelma perustuu esitietoihin ja tutkimusten perusteella tehtyihin havaintoihin ja taudinmääritykseen, potilaan oireisiin ja hänen käytettävissään oleviin voimavaroihin.

Hoitosuunnitelma on kirjallinen ja sisältää arvioinnin potilaan keskeisistä ongelmista, suunnitellun hoidon ja sen aikataulun ja tavoitteet. Hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä potilaan kanssa. Hoitosuunnitelma tarkistetaan hoidon kuluessa. Hoitosuunnitelmaan liittyy potilaalle annettava kustannusarvio.