Esimerkiksi toispuoleinen harrastus tai yksipuolinen työperäinen rasitus aiheuttavat lihasepätasapainoa eri lihasryhmien välillä. Lihastasapainon häiriöiden taustalla voi myös olla alaraajojen heikko lihaskunto, ylirasitus tai puutteellinen lihashuolto. Vahvat ja kireät lihakset estävät heikkojen lihasten toimintoja. Siksi on tärkeää huomioida, mitkä lihakset kiristävät ja mitkä tarvitsevat vahvistamista.

Ihanteellisen alaraajalinjauksen edellytyksenä on alaraajan normaali luinen rakenne, hyvä lihastasapaino ja asennon hallinta (ks. ohjeet Ohje 11.20a. Aikuisiän lattajalan omahoito ja Ohje 11.20b. Kaarijalan omahoito). Lihasten toimiessa epätasapainossa linjaus muuttuu (kuva Alaraajojen linjauspoikkeamat on otettava huomioon alaraajojen ja jalkaterän voimistelussa ja kuntoutuksessa).

Heikko lonkan loitonnusvoima on yhteydessä alaraajan linjauspoikkeamaan: reisiluun sisäkierto, polven valgus ja jalkaterän ylipronaatio (etu- ja takaosan välisen kierteisen liikkeen häviäminen). Kyykkytestillä arvioituna suurella osalla ihmisistä alaraajojen linjaus muuttuu (kuva ). Alaraajojen linjauksen voi testata myös ohjeessa Ohje 11.20c. Alaraajojen linjauksen testaaminen kuvatulla tavalla.

Kun polvinivelen keskelle osuva kuormitus kaksinkertaistuu, nivelen kolmen asteen asentopoikkeaman on todettu johtavan rustovaurioihin.

Lonkan loitontajien ja ulkokiertäjien harjoitteet ovat tärkeitä, kun tavoitteena on korjata alaraajan muuttunutta linjausta ja ehkäistä alaraajojen vammoja (ks. Alaraajojen lihaskunnon harjoittaminen, Spiraalidynamiikka jalkavoimistelun lähtökohtana, Jalkavoimistelun tavoitteet ja toteutusperiaatteet, kuva Lonkan ulkokiertäjien vahvistaminen).

Kuva

Kyykkytesti. Seiso pienessä haara-asennossa, kyykistä polvet 45 asteen kulmaan. Pidä selkä sekä lantio suorina ja kantapäät lattiassa. Alaraajojen linjauksen pitää olla edestä katsottuna suora. Polvet eivät saa lähentyä toisiaan eivätkä jalkaterät saa kääntyä ulospäin. Kuva: Jukka Pääkkönen.