Oman kehon toimintaan ja liikemalleihin sopivien juoksukenkien valintaan vaikuttaa moni tekijä ja valintaan kannattaa kiinnittää huomiota, sillä kengät ovat juoksijan tärkein varuste. Hyvät juoksukengät yhdessä juoksutekniikan sekä sopivan juoksualustan kanssa parantavat juoksusuoritusta sekä saattavat ehkäistä juoksijan altistumista rasitusvammoille ja kiputiloille.

Taulukossa Vinkkejä juoksukenkien ostamiseen on vinkkejä juoksukenkien hankkimiseen. Lisäksi juoksukenkien ostamisessa pätevät samat ohjeet kuin muiden urheilukenkien ostossa (ks. Urheilukenkien hankkiminen).

Juoksukenkien vaikutus jalkaterän ja alaraajan toimintaan

Aktiivinen liikunta, erityisesti juoksu kuormittaa jalkateriä, alaraajoja ja liikeketjun vaikutuksesta koko kehoa moninkertaisesti verrattuna tavanomaiseen kävelyyn. Juostessa kehoon kohdistuvat alustan reaktiovoimat ovat noin kolme tai neljä kertaa suurempia kehon painoon suhteutettuna.

Juoksukenkien valinnassa merkittäviä tekijöitä ovat juoksijan jalkaterän ja kehon rakenne, juoksutekniikka, juoksunopeus sekä juoksualusta, jossa lenkit useimmiten tehdään. Lisäksi erikokoiset ja painoiset sekä erilaisen juoksukokemuksen omaavat juoksijat tarvitsevat juoksukengiltä erilaisia ominaisuuksia.

Iskunvaimennus

Kenkien keinotekoisella iskunvaimennuksella on ilmeisesti vain marginaalinen vaikutus alustalta tulevien iskujen vaimentamisessa sekä rasitusvammojen ehkäisemisessä. Jalkaterään ja alaraajaan kohdistuvat iskuvoimat ovat suurempia juuri pehmeissä, iskua vaimentaviksi tarkoitetuissa juoksukengissä. Lisäksi liian pehmeissä kengissä juoksija vajoaa alaspäin, mikä vaikuttaa negatiivisesti liike-energian suuntaamiseen eteenpäin.

Juoksukengät, jotka ovat suunniteltu vähentämään kehoon kohdistuvia iskuja, ovat samalla taipuvaisia heikentämään myös alustasta tulevaa tuntoaistimuksen palautetta (ks. Liikehallinnan harjoittaminen). Lisäksi keho reagoi paradoksaalisesti jalkaterän ja alustan välissä olevaan pehmeään materiaaliin jäykistämällä jalkaterän toimintaa. Seurauksena jalkaterä saattaa laskeutua alustalle epätavallisessa asennossa, jolloin alentunut jalkapohjan tuntoaistimus voi johtaa merkittäviin muutoksiin juoksussa.

Jos kengät alentavat liiaksi jalkaterän proprioseptiikkaa (asentotuntoa) sekä sensibiliteettia (aistimiskykyä), saattaa seurauksena siis olla jäykempi jalkaterä, mikä vaikeuttaa sisäkaaren sekä koko alaraajan luontaista kykyä (sisäkierto) toimia joustavana iskunvaimentajana (ks. taulukko Jalkaterän ja varpaiden toimivuuden ylläpito).

Kengän tukevuus

Liian tukeva juoksukenkä suhteessa jalkaterän rakenteeseen, toimintaan ja juoksutekniikkaan saattaa heikentää koko alaraajan luontaista iskunvaimennusta (sisäkierto), mikä lisää altistusta rasitusvammojen syntymiselle.

Tukeva kenkä on myös painoltaan raskas. Keskimäärin juoksukengät painavat noin 150–450 grammaa kappaleelta. Liian joustava juoksukenkä voi puolestaan aiheuttaa jalkaterän sivusuuntaisen liikkeen lisääntymistä, mikä saattaa johtaa jalkaterän kallistumisen liiaksi sisä- tai ulkosyrjälle. Tässä yhteydessä on lisäksi hyvä muistaa, että kengän pohja aiheuttaa aina vipuvarren jalkapohjan ja alustan välille.

Jalkaterän rakenteen huomioiminen

Juoksukenkiä valittaessa kannattaa jalkaterien rakenteeseen kiinnittää huomiota. Jalkaterien rakenteellisten tekijöiden lisäksi mahdollisten virheasentojen ja toiminnanhäiriöiden huomioon ottaminen on tärkeää, sillä juoksu kuormittaa jalkateriä ja alaraajoja yksipuolisesti. Taulukkoon Jalkaterän rakenteen huomioiminen juoksukenkien valinnassa on koottu jalkaterän rakenteeseen ja juoksukenkien valintaan liittyviä seikkoja.

Jalkaterän rakennetta voi karkeasti arvioida tarkastelemalla sisäkaaren muotoa ja korkeutta. Märällä jalalla astuminen esimerkiksi laiturille tai paperille jättää jäljen, jonka perusteella muodostuvaa kuviota voi tarkkailla. Ihmisen jalkaterä jaetaan rakenteen perusteella kolmeen perustyyppiin, joiden karkea arviointi onnistuu myös omatoimisesti.

Jalkaterän perustyypit ovat neutraali, matalakaarinen sekä korkeakaarinen.

Neutraali jalkaterä

Neutraalissa, luonnollisen joustavuuden omaavassa jalkaterässä sisäkaari ei kosketa alustaa. Jalkaterän etu- ja takaosa sekä ulkoreuna ovat alustalla, jolloin kuormitus jakaantuu tasaisesti jalkaterän tukipisteille. Varpaat ovat kevyesti alustalla.

Matalakaarinen jalkaterä

Matalakaarisessa jalkaterässä etu- ja takaosien lisäksi sisäkaari (ainakin osa) koskettaa alustaa, mikä tekee jalkaterän keskikohdan kontakti pinta-alasta normaalia leveämmän. Matalakaariseen jalkaterään voi liittyä yliliikkuvuutta ja sisäkaaren ollessa täysin kiinni alustalla saattaa kyseessä olla rakenteellinen lattajalka.

Matalakaarinen jalkaterä ei välttämättä tarkoita ylipronaatiota. Taustalla saattaa olla jalkaterän keskiosan toiminnan häiriö, jonka seurauksena sisäkaari madaltuu, mutta ei kosketa alustaa. Joskus ulkokaari voi olla irti alustalta.

Korkeakaarinen jalkaterä

Korkeakaarinen jalkaterä on jäykkä ja heikentää luontaista iskunvaimennusta. Sisä- ja ulkokaari eivät ole kosketuksessa alustaan, mikä lisää jalkaterän etu- ja takaosaan kohdistuvaa kuormitusta jalkapohjan kontakti pinta-alan pienentyessä. Usein korkeakaarinen jalkaterän on taipuvainen supinoitumaan.

Naisten ja miesten mallit

Kenkävalmistajat ovat taipuvaisia korostamaan eroja naisten ja miesten jalkaterien rakenteissa sekä erityisesti tiettyjen juoksukenkä mallien soveltumisesta joko naisille tai miehille.

Merkittävin rakenteellinen ero naisten ja miesten jalkaterissä lienee se, että naisilla jalkaterän koko sekä pituus että leveyssuunnassa on lähtökohtaisesti pienempi kuin miehillä. Näin ollen kengissä lestien etu-takaosien muodoissa tai leveydessä on eroja.

Yksilölliset erot jalkaterien rakenteissa ja toiminnoissa asettavat haasteita juoksukenkien valintaan. Jotkut naisten mallit saattavat hyvin sopia miehille ja päinvastoin. Tärkeintä juoksukenkää valitessa onkin löytää omaan jalkaan sopiva kenkä riippumatta siitä, onko kenkä alun perin tarkoitettu naisille vai miehille.

Naisilla lantio on leveämpi, mikä helpommin saattaa johtaa kaventuvaan askelleveyteen, mikä yhdessä pienikokoisemman jalkaterän kanssa pienentää juoksijan tukipintaa. Tätä rakenteellista tekijää ei kuitenkaan voi täysin tai pelkästään "korjata" juoksukengillä.

Naisten malleissa voi esiintyä pehmeämpää välipohjamateriaalia tai enemmän iskunvaimennusta, koska lähtökohtaisesti naisilla on vähemmän lihasvoimaa ja jalkaterän nivelet ovat miehiä joustavammat. Toisaalta naiset ovat yleensä painoltaan kevyempiä, mikä hieman helpottaa kuormituksen kantamista.

Nivelten lisääntynyt jousto sekä lihasvoiman aleneminen saattavat korostua raskauden aikana, jolloin hormonaaliset tekijät vaikuttavat kehon toimintaan. Muun muassa istukka- sekä keltarauhashormoni vaikuttavat lähes koko raskauden ajan ja molempien hormonien eräs tärkeä tehtävä on löysätä lantion nivelsiteitä synnytystä varten. Nämä hormonit eivät kuitenkaan ole "täsmä" hormoneja vaan ne vaikuttavat kaikkiin nivelsiteisiin, myös jalkaterissä.

Taulukko 1. Vinkkejä juoksukenkien ostamiseen. Yli kolmekymmentä kilometriä viikossa juoksevalla tulee olla vähintään kaksi paria juoksukenkiä. Kengän käyttötarkoitus on tärkeä, juoksukengät eivät ole kävelykengät.
Ostopaikka Osta kengät asiantuntevasta urheiluliikkeestä.
  • Monipuolisesti urheiluun ja urheilukenkiin perehtyneen asiantuntijan opastus on tärkeä etu.
Sovittaminen Sovita ja osta kengät aina iltapäivällä, jolloin jalkaterä on suurimmillaan sekä pituus että leveys suunnassa.
Käytä sovittaessasi sukkia, joita käytät myös juostessa.
Jos käytössäsi on yksilölliset pohjalliset, sovita kengät niiden kanssa.
Sido kengän nauhat, kuten sitoisit ne juostessakin.
Pidä kenkiä jaloissa vähintään joitakin minuutteja.
Kokeile aina eri valmistajien kenkiä ja malleja.
Oikea koko Kenkien kärjessä tulee olla tilaa ainakin peukalon mitta.
  • Valitse kenkä isomman jalkaterän mukaan.
Varmista, että kengän leveys sivusuunnassa on riittävä.
Mittaa jalkateräsi ja vertaa sitä kengän sisäpohjan pituuteen.
  • Kengän kokonumeroon ei kannata luottaa.
Kantakappi Kantakapin tulee pitää kantaluu napakasti paikallaan ilman, että akillesjänteeseen kohdistuva paine lisääntyy.
  • Kantapää ei saa nousta juostessa ylös.
Testaaminen Ota aina muutamia juoksuaskelia kenkien kanssa.
  • Älä osta kenkiä pelkän seisoma-asennossa testaamisen perusteella.
  • Jalkaterän rakenne ei kerro kaikkea toiminnallisuudesta.
Hinta Älä katso hintaa, vaan anna jalkojen päättää. Kallein kenkä ei ole välttämättä paras sinun jaloillesi.
Edellisen vuoden mallit ovat usein hinnaltaan edullisempia.
  • Saman kategorian kengissä edellisen vuoden malli on rakenteeltaan samanlainen kuin uusi malli.
  • Usein uudessa mallissa väritys on erilainen.
Taulukko 2. Jalkaterän rakenteen huomioiminen juoksukenkien valinnassa.
Jalkaterän rakenne Kenkäsuositus
Neutraali Ensisijaisesti neutraalit, kiertolöysät ja rullaavat juoksukengät
Kokeneella juoksijalla voi olla ohutpohjaiset kengät tai niin sanotut paljasjalkakengät.
Matalakaarinen Pronaatiotuki tarpeen mukaan vakauttamaan sisäkaaren toimintaa
Erityisesti keskiosasta leveä ulkopohja lisää juoksukengän vakautta.
Kiertojäykkä
Tarvittaessa yksilölliset pohjalliset ohjaamaan ja lisäämään vakautta erityisesti kantaluun etureunan osalta
Korkeakaarinen Joustava, erityisesti etu- ja takaosasta iskunvaimennuksen salliva juoksukenkä
Kiertolöysä ja hyvä rullaavuus
Neutraali kenkä
Tarvittaessa yksilölliset pohjalliset lisäämään alemman nilkkanivelen joustoa ja iskunvaimennusta