Lapsen suunterveyden edistäminen alkaa jo raskausaikana, ja siinä korostuu paitsi kodin ja suun terveydenhuollon henkilökunnan, myös äitiys- ja lastenneuvolan sekä myöhemmin päivähoidon kanssa tehtävä yhteistyö. Vanhempien huonon suunterveyden ja epäterveellisen elämäntyylin on havaittu olevan yhteydessä lasten huonoihin terveystapoihin. Siksi perheen kanssa toimivat ammattiryhmät vahvistavat vanhempien osallisuutta ja valmiuksia lapsen suunterveyden edistämisessä.

Ohjaus neuvolassa

Sekä yleis- että suunterveyden kannalta edullisten ruokailu- ja suuhygieniatottumusten muodostuminen ja mutans-streptokokkien tarttumisen estäminen on tehokkainta suun sairauksien ehkäisemistä. Jo äitiysneuvolassa terveydenhoitajan tulee ohjata vanhempia tulevan lapsen suun terveydenhoidossa.

Lastenneuvolassa terveydenhoitajan on yhden terveystarkastuksen yhteydessä tehtävä arvio lapsen suun terveydentilasta ja suun terveyteen liittyvistä tavoista lapsen ollessa 1–6 vuoden ikäinen. Jos terveydenhoitaja tietää suun terveyteen vaikuttavat tekijät, hänellä on myös valmiudet tunnistaa varhainen kariesbakteeritartunta ja virheelliset suuhygienia- ja ravintotottumukset. Hän voi ohjata vanhempia tehostamaan lapsen suun omahoitoa kotona ja ottamaan tarvittaessa yhteyttä suun terveydenhuoltoon.

Päiväkodit ja suun terveys

Päivähoidon ja suun terveydenhuollon yhteistyö tukee monin tavoin lapsen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä lapsen omien voimavarojen vahvistumista suun terveyden edistämisessä.

Päätöksellä, että makeisia ja virvoitusjuomia ei tarjota päivähoidossa, on merkittävä vaikutus lapsen suun terveyteen. Päivähoidossa kannattaa kiinnittää myös vanhempien ja huoltajien huomio hampaiden harjauksen ja ksylitolin käytön merkitykseen lapsen suun terveyden edistämisessä ja hampaiden reikiintymisen ehkäisemisessä. Päiväkodin henkilökunnalla on oltava myös ajan tasalla olevat tiedot hammastapaturmien hoidosta (ks. Hammastapaturmat), koska päiväkodissa niitä voi sattua niin lapselle kuin myös hoitajalle (kun lasta puetaan sylissä).

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa päivähoitoikäisten lasten hampaiden säännöllistä päivittäistä harjaamista fluorihammastahnaa käyttäen ja ksylitoliannoksen (1–2 pastillia tai purukumityynyä) antamista päivähoidossa ruokailun jälkeen.

Erityisesti iltaisin ja ympäri vuorokauden auki olevissa päiväkodeissa olisi mahdollista sisällyttää hampaiden harjaus luontevasti toimintaan. Myös ksylitolin käyttö päiväkodissa vanhempien kanssa sovitulla tavalla edistää lapsen suun terveyttä.

Ongelmia ehkäistään moniammatillisella yhteistyöllä

Useissa tutkimuksissa on todettu suun terveyden olevan yhteydessä sosiaalisiin tekijöihin. Eli lapsilla, joiden perheissä on ongelmia, on suurempi suun sairauksien riski. Riski saattaa johtua perheen kykenemättömyydestä hoitaa arkipäivän rutiineja tai perheen voimavarojen loppumisesta vastoinkäymisten vuoksi. Tällaisessa tilanteessa hyvällä yhteistyöllä ja tiedonvälityksellä neuvolan ja suun terveydenhuollon sekä perheen välillä on mahdollista saada yhdessä ratkaistuksi perheen suunterveyteen liittyviä ongelmia.