Kouluikäisiä ovat peruskoulua käyvät 7–15-vuotiaat. Melkein kaikki pysyvät hampaat ns. kuutoshampaita ja viisaudenhampaita lukuun ottamatta puhkeavat suuhun tässä iässä. Kun hampaat puhkeavat vähitellen muutaman vuoden aikana, suussa on lähes jatkuvasti vastapuhjenneita, vielä kovettumattomia hampaita, jotka reikiintyvät helpommin kuin suussa pitkään olleet hampaat.

Kouluiässä makean käyttö ja napostelu usein lisääntyvät ja suun puhdistus muuttuu epäsäännölliseksi, kun vanhempien vaikutus vähenee ja vastuu siirtyy kouluikäiselle.

Toisaalta kouluiässä tavaksi tullut säännöllinen suun omahoito jatkuu yleensä myöhemmällä iällä. Vanhempien malli ja rutiinit toimivat hyvinä esimerkkeinä koululaisen omien tapojen vakiintumisessa.