Vanhempien hyvät terveystiedot ja -tottumukset heijastuvat lasten hyvinä terveystapoina. Lapsi oppii vanhemmiltaan terveyttä edistävät tavat, esimerkiksi suun säännöllisen puhdistamisen, ateriarytmin ja muut ruokatottumukset sekä mallin, miten suhtautua päihteisiin.

Terveellisen ruokailun järjestäminen kotona kuuluu vanhempien vastuulle. Vanhempien kannustusta tarvitaan, että lapsi luo kouluruuasta suotuisan mielikuvan, oppii ymmärtämään sen merkityksen omalle hyvinvoinnilleen ja syö säännöllisesti kouluruuan kokonaisuutena.

Suun puhdistuksessa koululainen tarvitsee vanhempien apua tai tarkistamista yläkouluikään asti. Vanhemmat huolehtivat, että suun puhdistusvälineet ovat asianmukaiset ja hyväkuntoiset.

Vanhemmille annettu neuvonta ja opastus ovat osa koululaisen suun terveydenhoitoa. On tärkeää, että vanhemmat noudattavat kutsua tulla mukaan lapsen suun terveystarkastuksiin sekä osallistuvat koulun vanhempainiltoihin, joissa käsitellään lasten terveyteen liittyviä asioita.