Hampaiden reikiintyminen

Koululaisten vastapuhjenneet hampaat voivat reikiintyä nopeasti. Erityisesti poskihampaiden puhkeamisvaiheet ovat kriittistä aikaa. Yleensä ensimmäiset reiät muodostuvat paikkoihin, joihin kertyy bakteereja sisältävä plakkia eli biofilmiä ja jotka jäävät puhdistamatta. Tällaisia kohtia ovat hampaiden purupinnat, ienrajat ja hammasvälit. Oikomislaitteet voivat myös lisätä reikiintymisriskiä, jos omahoitoa laiminlyödään.

Hyvä suuhygienia, riittävä fluorin ja ksylitolin käyttö sekä terveelliset ruokailutottumukset hampaiden puhkeamisvaiheessa ehkäisevät reikiintymistä. Reikiintymisestä lisää artikkelissa Reikiintyminen (karies), hampaan juurenpään tulehdukset.

Hampaiden purupintojen reikiintymistä voidaan ehkäistä myös pinnoitteilla (ks. Hampaiden pinnoittaminen). Pinnoitetta suositellaan poskihampaiden (ns. kuutosten ja seiskojen) purupinnoille silloin, kun niissä todetaan alkavaa pinnallista ja etenevää kariesvauriota tai syviä vaikeasti puhdistettavia uurteita tai kun reikiintymisriski on muuten suuri. Seiskojen pinnoittaminen heti puhkeamisen jälkeen on paikallaan, jos hampaistossa on todettavissa selvää reikiintymisaktiivisuutta. Ehjiä purupintoja ei pinnoiteta rutiinimaisesti.

Hampaiden kiinnityskudossairaudet

Ientulehdusta tavataan kouluikäisillä suun puhdistuksen laiminlyönnin tai riittämättömyyden vuoksi. Myös hammaskiveä voi muodostua, jos hampaiden pinnat jäävät puhdistamatta. Asiaa käsitellään lisää artikkeleissa Ientulehdus (gingiviitti) ja Hampaan kiinnityskudostulehdus (parodontiitti).

Hammaseroosio

Koululaisilla hammaseroosiota (ks. Ravinnon happamuus ja hampaiden eroosio ja Hampaiston kuluminen (attritio ja abraasio) ja kiilteen liukeneminen (eroosio)) voivat aiheuttaa etenkin sitruunahappoa tai muuta eroosiota aiheuttavaa happoa sisältävät juomat. Niitä ovat erilaiset mehut, virvoitusjuomat, jääteet, energia- ja urheilujuomat sekä ns. kevytjuomat. Näitä juomia tulee käyttää vain harvoin. Pala juustoa tai lasillinen maitoa ennen hampaiden harjausta varmistaa, ettei harjata pehmeää hammaspintaa pois.

Päihteiden käyttö

Tupakka, alkoholi sekä huumeet vaikuttavat suun terveyteen haitallisesti (ks. Tupakointi ja muu päihteiden käyttö, Tupakoinnin vaikutukset suun terveyteen, Nuuskan vaikutukset suunterveyteen ja Muut päihteet ja suun terveys). Varhainen puuttuminen ja ongelman esille ottaminen on tärkeää.

Suun alueen tapaturmat

Koululaisten suun alueen tapaturmat ovat melko yleisiä. Niitä sattuu vuosittain noin 3 %:lle koululaisista, riski-ikä on 8–10 vuotta. Pojille sattuu tapaturmia kaksi kertaa enemmän kuin tytöille. Lasten hampaistossa tapaturmat voivat estää hampaiden tai niiden juurten normaalia kehittymistä.

Vakavissa pyöräily- ja muissa tapaturmissa tulee muistaa tarkistaa myös suun tilanne (ks. Huulten ja muiden suun alueen pehmytosien haavat ja ruhjeet ja Hammastapaturmat). Liikennetapaturmien lisäksi muita syitä ovat kaatumiset, törmäykset sekä erilaiset urheilutilanteet. Tapaturmien ehkäisemiseksi tulee käyttää hammassuojia urheillessa, sekä noudattaa varovaisuutta välitunneilla, koulumatkoilla ja liikuntatunneilla.

Hammaskorut ja suun alueen lävistykset

Hammaskorut ovat yleistyneet viime vuosina. Kauneimmalta koru näyttää puhtaan hampaan pinnalla. Korun epätasaisuus kerää helposti bakteeripeitettä, joten suun puhdistus on tehtävä huolellisesti, myös korun kohdasta.

Koululaisilla näkee usein erilaisia suun alueen ja huulten lävistyksiä. Ne voivat aiheuttaa ikenien vetäytymistä, hampaiden lohkeamista ja tulehduksia (ks. Esteettinen hoito). Jos haluaa pitää lävistyskorun, on suuhygieniasta huolehdittava hyvin. Korut on välillä irrotettava ja puhdistettava. Jos lävistysalueella ilmenee tulehdusta tai muita muutoksia, on koru otettava välittömästi pois, sillä yleisterveydelliset vaikutukset voivat olla vakavia.