Vaikka tupakan ja alkoholin myynti on kielletty alle 18-vuotiaille, niitä käyttävät jopa alle 15-vuotiaat. Nuuskaa ei Suomessa saa myydä, mutta silti sen käyttö yleistyy.

Käytön yleisyys

Vuonna 2017 tehdyn Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan 12–18-vuotiaat tupakoivat aikaisempaa vähemmän ja olivat entistä raittiimpia. Myönteinen kehitys näyttäisi kuitenkin kääntyneen laskuun vuoden 2019 kyselyn mukaan, mutta päivittäinen tupakointi aloitetaan aikaisempaa myöhemmässä iässä.

Kouluterveyskyselyn 2019 mukaan 8.- ja 9.-luokkalaisista ja lukion 1.- ja 2.-luokkalaisista tupakoi päivittäin 6 % ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista 19 %. Vuonna 2019 nuuskan päivittäinen käyttö oli vähäistä peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisilla (4 %) ja lukion 1.- ja 2.-luokkalaisilla (5 %). Sen sijaan 15 % ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista ilmoitti nuuskaavansa päivittäin. Tosi humalaan vähintään kerran kuukaudessa joi vuonna 2019 perusopetuksen 8.- ja 9.-luokkalaisista 10 %, lukiolaisista 18 % ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 27 %.

Aloittamisen ehkäiseminen on tärkeää

Päihdyttävien aineiden käyttöön syntyy helposti riippuvuus. Sen vuoksi on tärkeää ehkäistä niiden käytön aloittamista. Tupakointi- ja nuuskan käyttökokeilut alkavat usein 12–14-vuotiaana, ja osa niistä johtaa säännölliseen tupakkatuotteiden käyttöön. Tutkimusten mukaan varhain aloitettu tupakointi tai nuuskan käyttö voivat altistaa alkoholin ja huumeiden käytölle.