Suun terveydenhuollossa toimivat asiantuntijoina hammashoitaja, suuhygienisti, hammaslääkäri ja hammasteknikko. Vastaanotolla toimivat hoitotiimissä hammaslääkäri ja hammashoitaja sekä suuhygienisti.

Suun terveydenhuollossa potilaalla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muissakin terveydenhuollon palveluissa. Suun terveydenhoito järjestetään asiakkaiden hoidon tarpeen perusteella. Hoidon tarpeen arvioinnissa selvitetään hoitoon hakeutumisen syy, sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä kiireellisyys asiakkaan kertomien esitietojen tai lähetteen perusteella. Tarpeen arviointi edellyttää, että terveydenhuollon ammattihenkilöllä on asianmukainen koulutus, työkokemus ja yhteys hoitoa antavaan toimintayksikköön sekä käytettävissään potilasasiakirjat.

Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella asiakas ohjataan joko suuhygienistille tai hammaslääkärille. Suun tutkimuksen ja hammaslääkärin tekemän diagnoosin jälkeen potilaalle tehdään hoitosuunnitelma. Hoitona voi olla esimerkiksi ennaltaehkäisevä hoito, karieksen pysäytyshoito, ien- ja tukikudossairauksien hoito, hampaiden korjaava hoito tai purentahäiriöihin liittyviä hoitotoimenpiteitä. Hammasimplanttien ja muiden proteettisten ratkaisujen hoidossa tarvitaan myös hammasteknikon tai erikoishammasteknikon asiantuntijuutta. Esteettisiä suun hoidon toimenpiteitä (valkaisut, hammaskorut) ei useinkaan voida tarjota terveyskeskuksissa.

Hoitopeloista kannattaa kertoa hoitokäynnin alussa tai jo hoitoaikaa varattaessa. Silloin hoitohenkilökunta osaa ottaa pelon huomioon hoitotoiminnan aikana. Vaikeaa hoitopelkoa kokeville voidaan antaa esilääkitys, ilokaasua tai tehdä suun hoitotoimenpiteet yleisanestesiassa.