Jos hammaskaries (ks. Karies (hampaan reikiintyminen)) on edennyt syvälle hammaskudokseen (hammasluuhun ja/tai hammasytimeen asti), hammas on arka ja kivulias sitä käsiteltäessä. Tällöin hammas puudutetaan ennen tulehtuneen (karioituneen) hammaskudoksen poistamista. Puudutus on usein tarpeen myös puhdistettaessa syviä ientaskuja (ks. Ien- ja tukikudossairauksien hoito) hammaskivi-instrumentein ja lähes aina suukirurgisten toimenpiteiden yhteydessä (ks. Hampaan poisto ja muut suukirurgiset toimenpiteet).

Puudute valitaan muun muassa suunnitellun toimenpiteen keston mukaan. Hammaslääkärin on tärkeää tietää mahdollinen perussairaus, sekä mitä lääkkeitä on käytössä, sillä perussairaus kuten sydän- tai verisuonisairaus, ja sen hoitoon käytettävät lääkkeet vaikuttavat puudutteen valintaan (ks. Suun hoito sydän- ja verisuonisairauksissa). Jotkin psyykenlääkkeet yhdessä hammashoidossa käytetyn puudutusaineen kanssa voivat aiheuttaa sydänvaikutuksia (ks. Psyykkiset sairaudet ja suun terveys).

Puudutusaineiden vaikutus alkaa yleensä muutamassa minuutissa ja vaikutus kestää puudutusaineen mukaan noin tunnista kahteen tuntiin.

Infiltraatiopuudutus

Yläleuan jokainen hammas saadaan puutumaan ruiskuttamalla puudutusaine toimenpidealueelle pehmytkudoksiin huulen tai posken puolelta (kuva ). Tätä kutsutaan paikallispuudutukseksi. Ylähampaisiin kohdistuvissa toimenpiteissä myös kitalaen puuduttaminen on joskus tarpeen. Alaetuhampaat voidaan puuduttaa huulen tai kielen puolelta.

Kuva

Yläposkihampaan paikallispuudutus. Yläposkihammas puudutetaan ruiskuttamalla puudutusaine hampaan juurien läheisyyteen. Kuva: Kaarina Sirviö, Tarja Ruokokoski.

Johtopuudutus

Johtopuudutusta käytetään alaleuan poskihampaiden puuduttamisessa. Koska alaleuan poskihampaita hermottava hermo kulkee alaleuan sisällä, ruiskutetaan puudutusaine toimenpidealueelle menevän hermon läheisyyteen (kuva ).

Pintapuudutus

Pintapuudutuksen tarkoituksena on vähentää puudutusneulan pistämisestä aiheutuvaa kipua etenkin pienillä lapsilla. Pintapuudutusaine voi olla joko geelimäisessä muodossa, jolloin sitä sivellään puudutettavalle alueelle esimerkiksi vanurullan avulla, tai suihkeena. Pintapuudutusta voidaan joskus käyttää myös hammaskiven poiston aiheuttaman kivun lievityksessä.

Aiheeseen liittyvä ohje, ks. Hampaiden puudutus Hampaiden puudutus.

Kuva

Alaleuan takahampaiden johtopuudutus. Alaleuan poskihampaita hermottava hermo kulkee alaleuan sisällä. Siksi puudutusaine ruiskutetaan takimmaisen poskihampaan taakse, alaleuanluun hermon ulostuloaukon läheisyyteen pehmytkudoksiin. Ensin tunnustellaan puudutuspaikka (yläkuva) ja sitten suunnataan puudutusneula tätä kohtaa kohti (alakuva). Kuva: Kaarina Sirviö, Tarja Ruokokoski.