Hampaiston oikomista tehdään Suomessa enimmäkseen sellaisiin purentahäiriöihin, jotka haittaavat hampaiston normaalia kehitystä ja toimintaa (ks. Purentavirheet). Tällainen purentahäiriö aiheuttaa usein pään ja kasvojen kipua ja se estää kunnollisen pureskelun. Ahtautunut hammaskaari on vaikeammin puhdistettavissa, ja virheellinen purenta voidaan kokea muutenkin häiritseväksi.

Oikomishoitoa tehdään ohjaamalla lapsilla ja nuorilla leuan kasvua tai siirtämällä hampaiden asentoa oikomiskojeiden avulla.

Oikomiskojeet

Oikomiskojeet ovat joko irrotettavia tai kiinteitä. Sopivin oikomiskoje valitaan purentavirheen mukaan. Joskus oikomishoito voi olla pelkästään purentaa ohjaavan hampaan hiontaa.

Irrotettava oikomiskoje tehdään muovista, joka pysyy suussa muotonsa tai metallipinteiden avulla (kuva ). Hoidosta riippuen irtokojetta voidaan käyttää joko jatkuvasti tai vain iltaisin ja öisin. Irrotettava oikomiskoje tulee ottaa suusta syömisen tai puhdistuksen ajaksi.

Kuva

Irrotettava oikomiskoje. Kuva: Päivi Jääsaari.

Kiinteät oikomiskojeet koostuvat teräksestä valmistetuista renkaista, jotka kiinnitetään ensimmäisten poskihampaiden ympärille, hampaan etupinnalle kiinnitettävistä kiinnikkeistä sekä niihin kiinnitettävistä kaarilangoista, sidoslangoista tai muovirenkaista (kuva ). Kiinteitä oikomiskojeita ei voi poistaa itse suusta.

Suun ulkoisia oikomiskojeita on muun muassa niskaveto, jonka avulla leukojen kasvuun vaikutetaan niskan takaa kiertävän kumivedon avulla (kuva ). Niskaveto kiinnitetään poskihampaissa oleviin renkaisiin ja sitä käytetään useimmiten yöllä.

Kuva

Kiinteä oikomiskoje, jolla ohjataan hampaita normaalipurentaan. Kiinteään oikomiskojeeseen kuuluu takahampaisiin kiinnitetyt renkaat, hampaiden etupinnalle kiinnitetyt braketit (kiinnikkeet) sekä niihin kumilenkein kiinnitetty metallinen kaarilanka. Kuva: Päivi Jääsaari.

Kuva

Suun ulkoinen oikomiskoje, joka on tässä kuvassa niskavetokoje. Niskaveto koostuu ylätakahampaiden renkaiden putkiin työnnettävästä kasvokaaresta ja niskaan tukeutuvasta vedosta. Niskavetoa käytetään yleensä yöaikaan nukkuessa. Päiväksi koje otetaan pois.

Hoidon ajankohta

Oikomishoitoa tehdään jo alle kouluikäisillekin, jolloin hoidon syynä on esimerkiksi alaleuan ohjautuminen sivullepäin, kun hampaita purraan yhteen. Tavallisimmin hampaiston oikomishoito tehdään 9–12 vuoden ikäisille, jolloin leukojen kasvuun voidaan vielä vaikuttaa. Lapsilla oikomishoito kestää yleensä pari vuotta.

Oikomishoitoa voi tehdä myös aikuisiässä. Aikuisilla jonkin yksittäisen hampaan asennon korjaus voi kestää vain muutamia kuukausia, mutta laajempi hampaiston oikomishoito parikin vuotta.

Ylläpitovaihe

Aktiivista oikomishoitoa seuraa yleensä ylläpito- eli retentiovaihe, jonka tarkoituksena on estää siirrettyjen hampaiden liikkumista takaisin entisille paikoilleen. Se on erittäin tärkeä vaihe hoidon onnistumisen kannalta.

Ylläpitovaiheessa käytetty kojeistus ja hoidon pituus vaihtelevat yksilöllisesti. Niihin vaikuttavat muun muassa alkutilanteen purentavirheen vaikeusaste, hoidettavan henkilön ikä ja jäljellä oleva kasvu, oikomishoidon aikana tehdyt muutokset ja purenta kiinteäkojehoidon jälkeen.

Yläleuassa ylläpitohoitoon käytetään akryylista valmistettua suulaenlevyä. Levy on käytössä 1–1,5 vuotta. Alussa sitä käytetään ympärivuorokautisesti lukuun ottamatta ruokailuja ja puhdistusta; jatkossa käyttöä vähennetään oikojahammaslääkärin ohjeistuksen mukaisesti. Alaleuan etuhampaiden ylläpitohoitona käytetään ohutta metallilankaa, joka kiinnitetään muovilla hampaiden sisäpuolelle. Retentiolanka jätetään paikoilleen pysyvästi. Hammasvälit sen kohdalla voi puhdistaa hammasväliharjalla (kuva Hammasväliharjan käyttö) tai hammastikulla (kuva Hammastikun käyttö).

Aiheeseen liittyvä ohje, ks. Oikomishoito Oikomishoito.