Puuttuvia hampaita on korvattu implanteilla eli keinojuurilla jo vuosikymmenten ajan. Keinojuurella voidaan korvata yksittäinen hammas tai useampia hampaita. Tällöin viereisiä, joskus jopa terveitä hampaita ei tarvitse hioa pilareiksi kuten siltaproteeseissa (kuva Siltaproteesi). Myös hampaattoman leuan kokoproteesi voidaan korvata keinojuurikantoisella sillalla (kuvat Kiskokiinnitteisen proteesin irrotus ja ) tai proteesi voidaan kiinnittää tanakasti keinojuuriin sopivilla neppareilla (kuvat Nepparikiinnitteisen proteesin kiinnityskohtien puhdistaminen, Kiskoon kiinnitettävä proteesi ).

Kuva

Implanttikisko. Hampaattoman alaleuan kokoproteesin pysyvyyttä voidaan parantaa implanttikantoisella kiskokiinnityksellä.

Hoidon edellytykset

Hammasimplanttihoidon edellytyksenä on riittävä luun määrä hampaattomalla alueella. Jos alueella ei ole riittävästi omaa luuta, voidaan sitä lisätä käyttämällä luun lisäämiseksi keinoaineita tai luusiirteitä.

Implanttihoidon onnistumiseksi hampaiston tulee olla hoidettu (mm. ientulehdusta ei saa olla), omahoidon ja yleisterveyden on oltava riittävän hyvä (ks. Hampaan poisto ja muut suukirurgiset toimenpiteet). Esimerkiksi huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes (ks. Diabetes ja suun terveys) tai tupakointi (ks. Tupakka ja suun terveys) voivat estää hoidon toteuttamisen.

Hoidon toteutus

Itse implantti eli keinojuuri porataan leukaluuhun kiinni ja sen annetaan luutua kunnolla muutaman kuukauden ajan (kuva ). Sen jälkeen keinojuuren päälle rakennetaan hammas tai irrotettavat proteesit (ks. Irrotettavat osa- ja kokoproteesit). Vanhoja proteeseja voi käyttää siihen asti, kunnes implantit tai uudet proteesit ovat valmiit.

Kuva

Keinojuuren eli implantin asennus. Keinojuuri asennetaan ensin paikoilleen leukaluuhun paikallispuudutuksessa (vasen kuva). Tämän jälkeen keinojuuren annetaan luutua paikoilleen 3–6 kuukauden ajan. Kun keinojuuret ovat kiinnittyneet leukaluuhun, keinojuuren päälle kiinnitetään ikenen lävitse tulevat jatkopalat (keskimmäinen kuva). Parin viikon kuluessa tästä leikkauksesta aloitetaan hammassillan tai proteesin valmistus jatkopalojen päälle (oikea kuva).