Hampaan poisto on tavallisin suukirurginen toimenpide. Yleisimpiä syitä hampaan poistolle ovat hampaan niin suuri reikä, ettei sitä voida paikata, pitkälle edennyt hampaan kiinnityskudoksen tulehdus, hampaasta johtuva märkäpesäke ja oikomishoidolliset syyt.

Muita tavallisia suukirurgisia toimenpiteitä ovat juurenpäiden resektiot eli juurenkärjen lyhentäminen ja tulehdusalueen puhdistaminen sekä leukakystien tai pienten kasvainten poistot. Suukirurgisiin toimenpiteisiin kuuluu myös koepalan otto erilaisista limakalvomuutoksista. Viime vuosina on lisääntynyt puuttuvien hampaiden korvaaminen keinojuurilla.

Hampaiden proteettisilla hoidoilla korvataan yleensä puuttuva tai puuttuvia hampaita tai vahvistetaan omaa hammasta. Kiinteiksi proteeseiksi kutsutaan esimerkiksi hampaiden kruunuja tai siltoja, jotka kiinnitetään omien hampaiden tai keinojuurien varaan. Irtoproteeseiksi kutsutaan joko metallirunkoisia tai muovisia osa- ja kokoproteeseja. Osaproteeseja tehdään suuhun, kun hammaskaaresta puuttuu osa hampaista. Kokoproteeseja tehdään, kun kaikki leuan hampaat puuttuvat.

Esteettisellä hammashoidolla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joita ei välttämättä tarvita purennan toiminnan tai suusairauden takia vaan ulkonäkösyistä. Esteettisiä hoitoja ovat esimerkiksi hampaiden valkaisut ja hammaskorut.