Leukaniveläänet

Purentaelimistön toimintahäiriöt voivat ilmetä erilaisina leukanivelääninä. Leukaniveläänet voivat olla oireena leukanivelen välilevyn paikaltaan siirtymisestä tai leukanivelten kulumisesta. Leukaniveläänet voivat olla naksumista, rahinaa, rutinaa tai poksahduksia, jotka kuuluvat, kun suu avataan tai suljetaan.

Omahoito

Leukanivelääniin ei ole omahoitoa, mutta runsasta purukumin syöntiä kannattaa välttää. Jos on tapana syödä usein purukumia päivän mittaan, kannattaa leukanivelen rasitusta vähentää harventamalla purukumin syöntiä.

Mikäli leukanivelääniin ei liity kipua, alaleuan liikerajoituksia tai purentalihasten arkuutta tai tunnottomuutta, eivät leukaniveläänet vaadi mitään hoitoa. Jos edellä mainittuja oireita esiintyy, voidaan hoitona käyttää purentakiskoja (kuva Purentakisko) ja tarvittaessa kipulääkkeitä ja fysioterapiaa (ks. Purentaelimistön toimintahäiriöiden fysioterapeuttisia hoitomenetelmiä). Erittäin vaikeissa leukanivelpään tai välilevyn kulumisissa voidaan tarvita leukanivelalueen kirurgista hoitoa.

Leukanivelten sijoiltaan meno, leukalukko

Jos leukanivelen välilevy tai leukanivelpää on kulunut, voi leuka joskus lukkiutua auki, kun suuta pidetään pitkään auki (esim. hammaslääkärissä) tai jos suu avataan auki isosti.

Tällöin leukanivelet voidaan yrittää laittaa paikoilleen laittamalla peukalot alatakahampaiden purupinnalle ja painamalla alaleukaa varovasti alas ja taaksepäin. Jos leukanivelten paikoilleen asettaminen onnistuu, suun saa heti toimenpiteen jälkeen kiinni. Muussa tapauksessa kannattaa ottaa yhteyttä hammashoitolaan tai lääkärin vastaanotolle, jossa toimenpide voidaan tehdä. Jatkossa kannattaa välttää sellaisia tilanteita, joissa leukalukko esiintyy. Suun terveydenhoitokäynnin alussa on hyvä mainita leukalukkotaipumuksesta.

Puremalihasten arkuus

Puremalihakset, joita ovat posken, suun, alaleuan ja ohimon alueen lihakset, voivat kipeytyä purentaelimistön toimintahäiriöiden yhteydessä. Purentalihasten arkuutta voi esiintyä niiden tutkimisen yhteydessä. Joskus puremalihasten arkuus ilmenee päänsärkynä, joka voi olla yksi purentaelimistön toimintahäiriöiden oire.

Puremalihasten arkuutta ja jäykkyyttä voi yrittää lievittää itse alaleuan rentouttamis- ja liikeharjoituksilla (taulukko Alaleuan rentouttamis- ja liikeharjoitusohjeet). Lisäksi fysioterapeuttiset hoidot sekä tarvittaessa kipulääkkeet ja purentakiskon valmistaminen ovat suositeltavia ensi vaiheen hoitomuotoja.

Hampaiden narskuttelu (bruksismi)

Hampaiden kiristely tai narskuttelu joko valveilla tai yöllä ei useinkaan vaadi mitään hoitoa. Narskuttelua lisäävät jotkin sairaudet (mm. Parkinsonin tauti), lääkkeet (esim. masennuslääkkeet, sydämeen vaikuttavat lääkkeet) ja alkoholin, piristävien aineiden ja tiettyjen huumeiden (esim. amfetamiini, ekstaasi) käyttö.

Jos hampaiden narskuttelu kuitenkin aiheuttaa purentaelimistön oireita, kuten päänsärkyä, kasvokipua, leukanivelääniä, hampaiden arkuutta, korvakipuja tai kudosvaurioita, voidaan haittoja vähentää rentouttamis- ja liikeharjoituksilla, fysioterapialla, lyhytaikaisella lääkehoidolla sekä purentakiskojen ja purennan tasapainotushionnan avulla. Yksinomaan asiakkaan informoiminen ja omahoito auttavat vähentämään oireiden voimakkuutta ja potilaan ahdistuneisuusoireita. Botuliinitoksiinin käyttö on lisääntynyt, mutta hoidon vaikuttavuudesta purentafysiologian alalla on niukasti näyttöä.

Taulukko 1. Alaleuan rentouttamis- ja liikeharjoitusohjeet.
Rentoutuminen ja alkuvenytykset Rentoudu ja pidä olkapääsi alhaalla. Sano "mmm" ilman, että hampaat koskettavat toisiaan.
Sen jälkeen verryttele alaleukaasi liikuttamalla sitä ylös, alas ja molemmille sivuille.
Avaamis- ja sulkemisliikkeet Aloita varsinaiset harjoitukset avaus- ja sulkemisliikkeillä. Avaa leukaa kivutta mahdollisimman paljon, pidä sitä ääriasennossa muutaman sekunnin ajan ja sulje.
Työnnä leukaasi mahdollisimman pitkälle eteen ja molemmille sivuille niskaa liikuttamatta. Pidä leukaa muutaman sekunnin ajan ääriasennossa.
Tee liikkeet ensin vapaasti ja sitten vastustaen liikkeitä kahdella sormella.
Avaa suusi ihan auki ja yritä sulkea samalla, kun vastustat liikettä pitämällä sormia alaetuhampaiden kärkien päällä. Pidä leukasi tässä asennossa muutaman sekunnin ajan.
Venytä suuta aukiasennossa asettamalla sormet hampaiden väliin.
Tee harjoitteet näin Tee jokainen liike kymmenen kertaa harjoituskertaa kohti ja koko liikesarja kahdesti päivässä.
Pidä harjoitusvoimat lihaksille ja leukanivelille sopivina. Voimistelu ei saa tuottaa kipua.
Lepää ja rentoudu harjoitusten päätteeksi kymmenen minuutin ajan.