Alle 18-vuotiaille suun terveydenhuolto on maksutonta, mutta 15 vuotta täyttäneen pitää maksaa perumatta jääneestä ajasta.

Valtioneuvoston vuonna 2010 antama asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta ohjaa kuntien toimintaa opiskeluterveydenhuollon osalta.

Kunnan tulee ylläpitää muiden kuin peruskoulun oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta opiskeluterveydenhuoltoa, johon kuuluu myös suun terveydenhuolto. Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset kuuluvat opiskeluterveydenhuollon piiriin. Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden suun terveydenhoidosta vastaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS).

Opiskeluterveydenhuollon tehtäviin kuuluu seurata ja edistää oppilaiden terveyttä sekä valvoa ja edistää opiskeluyhteisön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Suun terveydenhuolto on osa opiskeluterveydenhuoltoa.

Suun terveystarkastus tulee tehdä opiskelijalle vähintään kerran opiskeluaikana (kuva ). Siinä selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve.

Kuva

Opiskelijan suun terveyden edistäminen. Opiskelijan suun terveydenedistämisen perustana on omahoitosuunnitelma, joka laaditaan yhdessä opiskelijan kanssa. Kuvan omistaja: YTHS Viestintä, kuvaaja Vanessa Riki.

Terveellinen opiskeluympäristö

Terveellinen opiskeluympäristö tukee opiskelijan omia valintoja ja ottaa toiminnassaan huomioon terveyttä lisäävät ja ylläpitävät tekijät. Vuodesta 2004 lähtien on opetussuunnitelmassa ollut terveystiedon oppiaine. Lukiossa se on yhden kurssin pituinen oppiainekokonaisuus, ja se on myös ylioppilaskirjoitusten yksi osa-alue.

Opiskelupaikassa on oltava mahdollisuus juoda vettä liikuntatuntien yhteydessä ja muulloinkin koulupäivän aikana.

Oppilaitosten ruokailun järjestämiseen on ravitsemusneuvottelukunnan suositukset. Niiden mukaan valmistettu lounasruoka antaa pitkäaikaisen kylläisyyden tunteen toisin kuin makeat naposteluruuat. Syöty lounasruoka, terveelliset välipalat ja säännöllinen ateriarytmi lautasmallin mukaisesti torjuvat opiskelijan väsymystä.

Yhteistyö

Opiskeluterveydenhuollon ja sen osana suun terveydenhuollon yhteistyötä tarvitaan esimerkiksi tupakan ja muiden päihteiden käytön ehkäisyssä. Päihteiden käytön varhaiseen puuttumiseen suun terveydenhuollon asiantuntijoilla on hyvä tilaisuus.

Lääkärin ja terveydenhoitajan kanssa sovitaan laihduttajille ja urheilijoille yhdenmukaiset ohjeet ainakin juomien ja makean käytöstä. Syömishäiriöiden ensimmäiset merkit voivat näkyä suussa. Yhteistyötä tarvitaan myös yleissairauksia sairastavien hoidossa.

Nuoret työelämässä

Opiskeluajan loputtua nuoret siirtyvät väestölle järjestetyn suun terveydenhuollon piiriin. Terveystarkastuksiin aika varataan joko terveyskeskuksesta tai yksityiseltä hammaslääkäriltä tai hammaslääkäriasemalta. Suun terveydenhuollon palvelut kuuluvat joskus osaksi työpaikkaterveydenhuoltoa.

Lapsuudessa opitut ja nuorena ylläpidetyt hyvät terveystottumukset ehkäisevät myöhemmän iän terveysongelmia, myös suun terveyden osalla.