Yleiset suusairaudet

Nuorten yleisiä suun sairauksia ovat hampaiden reikiintyminen, kiinnityskudosten sairaudet sekä hammaseroosiot.

Pysyvien hampaiden puhjettua hampaat ovat hammaskaarella vieri vieressä. Tiukat hammasvälit ovat vaikeasti puhdistettavia, ja ne alkavat helposti reikiintyä (ks. Karies (hampaan reikiintyminen)). Sitä voidaan ehkäistä käyttämällä säännöllisesti hammaslankaa tai harjatikkua hammasvälien puhdistamiseen.

Nuorena laiminlyöty suun puhdistus aiheuttaa ientulehdusta (ks. Ientulehdus (gingiviitti)), joka voi altistaa sairastumiselle hampaiden kiinnityskudossairauteen eli parodontiittiin (ks. Hampaan kiinnityskudostulehdus (parodontiitti)). Hammaseroosion ehkäisemiseksi on tärkeää välttää usein tapahtuvaa makeiden tai happamien juomien nauttimista (ks. Hampaiston kuluminen (attritio ja abraasio) ja kiilteen liukeneminen (eroosio)). Huolellinen ja säännöllinen omahoito sekä sovituin välein tehdyt suun ja hampaiden tutkimukset sekä terveystarkastukset varmistavat suun terveyden säilymisen.

Purentaelimen ja kasvojen kiputiloja (ks. Purentavaivojen hoito) voivat aiheuttaa nuoren opiskeluun ja elämäntilanteisiin liittyvät psyykkiset jännitystilat ja hampaiden narskuttelu.

Viisaudenhammasongelmat

Viisaudenhampaat puhkeavat yleensä 20–21 vuoden iässä. Aina ne eivät pääse puhkeamaan vaivattomasti, vaan ne ovat ahtautuneet tai väärässä asennossa. On myös mahdollista, että ne puuttuvat kokonaan. Viisaudenhammastulehdus (perikoroniitti) (ks. Perikoroniitti (viisaudenhampaisiin liittyvä ientulehdus)) on yleinen vaiva 20–25-vuotiailla. Puhkeavan hampaan ympärille muodostuu syvä ientasku, joka tulehtuu helposti ja aiheuttaa turvotusta, punoitusta, suun avaamisrajoitusta ja jopa kuumetta. Tilanne vaatii aina hammaslääkärin hoitoa.

Yleisterveys ja suun terveys

Monet yleissairaudet vaikuttavat opiskelijoiden suun terveyteen. Psyyken- ja astmalääkkeet ja monet muut lääkkeet kuivattavat suuta (ks. Suun terveys ja lääkkeet). Syömishäiriöihin liittyy eroosiota, hampaiden reikiintymistä, ienvetäytymiä ja suun kuivuutta. Diabetesta sairastavan suussa esiintyy yleisemmin hiivasientä ja parodontiittia kuin henkilöillä, jotka eivät sairasta diabetesta (ks. Diabetes ja suun terveys). Sukupuolitaudit ilmenevät suussa eri muodoissa (ks. Sukupuolitaudit ja suun terveys).

Päihteiden käyttö

Tupakkaa ja alkoholia käyttävät alle 18-vuotiaat, vaikka niitä ei saa heille Suomessa myydä. Lukioiden, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat tupakoivat ja juovat itsensä humalaan harvemmin kuin ammatillisten oppilaitosten opiskelijat.

Vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn mukaan ammatillisessa oppilaitoksessa noin neljännes tytöistä ja kolmannes pojista tupakoi päivittäin, kun lukioissa tupakoi alle 3 %. Samoin nuuskan käyttö on yleisempää ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien keskuudesssa.

Vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn mukaan kannabista oli kokeillut 8.- ja 9.-luokkalaisista 9 %, lukion 1.- ja 2.-luokkalaisista 14 % sekä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista 20 %. Päihteiden käyttö on merkittävä tekijä terveyserojen lisääntymisessä. Varhain aloitettu tupakointi voi altistaa myöhemmin alkoholin ja huumeiden käytölle.

Humalajuominen on nuorten terveysuhka. Jos se alkaa jo 15-vuotiaana, se jatkuu helposti aikuisikään asti. Täysraittius on kuitenkin lisääntynyt. Lukiolaisista noin 35 % ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista 26 % ilmoittivat, etteivät käytä alkoholituotteita. Eniten alkoholia käyttävät ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat pojat, joista noin 15 % ilmoitti käyttävänsä alkoholia joka viikko.

Päihteiden käytön varhainen tunnistaminen ja käytön aloittamisen ehkäiseminen on tärkeä osa koko opiskeluterveydenhuoltoa, myös suun terveydenhuoltoa.

Suun alueen tapaturmat

Hammastapaturmia sattuu yleisesti kaatumisten yhteydessä. Aktiivisesti erilaisia liikuntamuotoja harrastavat, lähinnä pojat, joutuvat usein hammastapaturman uhriksi. Kontaktilajeissa tapaturmia sattuu herkästi, ja niissä hammassuojat ovat tarpeellisia. Alkoholin ja huumeiden käyttöön liittyy tapaturmariski, joka voi kohdistua myös suun alueelle.

Suun alueen lävistykset

Lävistykset (ks. Esteettinen hammashoito) voivat aiheuttaa vaurioita suun alueelle, kuten ienvetäytymiä, hampaiden lohkeamista, arpikudosmuodostusta sekä syljen erityksen lisääntymistä. Lävistykset voivat haitata myös röntgenkuvausta. Jos lävistysalueella ilmenee tulehdusta tai muita muutoksia, on koru otettava välittömästi pois, sillä yleisterveydelliset vaikutukset voivat olla vakavia. Koru tulisi myös vaihtaa säännöllisesti 2–4 kk välein.