Asbestista aiheutunut syöpäriski on ollut merkittävä, mutta suuria ovat olleet altistuksetkin. Tällä hetkellä riski aiheutuu lähinnä asbestirakenteiden purkajille, joiden asianmukainen suojautuminen on keskeistä, ja siksi työ on luvanvaraista.

Asbestilla tarkoitetaan useita erilaisia kuitumaisia silikaattimineraaleja. Niitä ovat mm. pitkäkuituinen krysotiili ja lyhempikuituiset krokidoliitti ja amosiitti. Niitä on käytetty mm. niiden erinomaisten palonkesto-ominaisuuksien takia monenlaisissa rakenteissa laivanrakennuksesta omakotitaloihin.

Asbestisairaudet

Asbesti aiheuttaa ihmiselle kolmenlaisia vakavia keuhkosairauksia, asbestoosia, keuhkosyöpää ja mesotelioomaa. Asbestoosissa eli asbestikeuhkossa keuhkoihin kertyy runsaasti kuituja ja niiden ympärille sidekudosta, mikä aiheuttaa vahvasti heikentyneen keuhkojen toimintakyvyn. Kuitujen pituudesta riippuen eri asbestityypit aiheuttavat ensisijaisesti keuhkosyöpää tai mesotelioomaa. Mesoteliooma eli keuhkopussin pahanlaatuinen kasvain on muutoin varsin harvinainen, mutta etenkin ohuet noin 5 mikrometrin pituiset asbestikuidut aiheuttavat sitä. Pitkät ja paksut kuidut aiheuttavat enemmän keuhkosyöpää. Tupakointi lisää selvästi keuhkosyöpäriskiä.

Syövän synty

Syövän aiheuttaa ilmeisesti pikemminkin elimistön puolustautumisreaktio kuin kuitu sinänsä, joskin mekanismeja saattaa olla useita. Elimistön vieraita materiaaleja "syövät" ja hävittävät makrofagisolut yrittävät epätoivoisesti nielaista usein itseään isompia asbestikuituja. Ne tuottavat samalla mm. happiradikaaleja vieraiden aineiden hävittämiseksi ja erittävät viestiaineita, sytokiineja, jotka käynnistävät tulehdusreaktion ja kutsuvat paikalle lisää tulehdussoluja. Tämä moninainen ja tulokseton puolustusaktiivisuus aiheuttaa DNA-vaurioita (mm. happiradikaalien takia) ja siten syövän käynnistäviä mutaatioita (ks. Mitä tarkoittavat mutageenisuus, karsinogeenisuus ja muut pelottavuudet?) ja myös syövän kehittymistä lisäävää promootiovaikutusta. Siten pahan ja pitkäaikaisen asbestialtistuksen jälkeen syövän riski on erittäin suuri.

Riskit työssä

Erityisen suurelle riskille ovat luonnollisesti alttiina asbestia työssään käsittelevät. Näitä ovat aikaisemmin olleet varsinkin asbestikaivosten työntekijät ja asbestituotteiden valmistajat sekä laivanrakennusalalla työskentelevät. Aikaisemmin työsuojelun ollessa puutteellista altistukset olivat erittäin massiivisia. Asbestin käyttö on kuitenkin loppunut uudisrakentamisessa vuonna 1987, ja sen käyttö on kielletty vuodesta 1994, joten uudetkin syöpätapaukset ovat vanhoilla työntekijöillä.

Nykyään puretaan vanhoja asbestirakenteita mm. rakennuksista, ja tämä purkutyö on ehkä nyky-yhteiskunnan merkittävin asbestiriskin aiheuttaja. Toisaalta työsuojelu on nyt täysin eri tasolla kuin vanhoissa asbestikaivoksissa tai materiaalien tuotannossa, joten riski myös tässä työssä on vähäinen. Kunnollinen työsuojelu on kuitenkin olennaisen tärkeää, ja siksi asbestipurkutyö on luvanvaraista.

Asbestia on avolouhoksista levinnyt myös ympäristöön mm. Tuusniemellä, ja on kysytty, voiko tällaisista kuiduista aiheutua syöpäriski. Tätä mahdollisuutta ei kokonaan voi sulkea pois, mutta altistukset ovat luonnollisesti erittäin paljon pienempiä kuin tyypillisessä asbestityössä. Riski voisi lähinnä aiheutua siitä, että asbestikuituja sisältävästä vedestä joutuisi kuituja hengitysilmaan esim. löylynlyöntiin käytettäessä. Suun kautta saaduista asbestikuiduista ei ole osoitettu syöpäriskiä.