Aortta on sydämestä alkava iso valtimo, josta muut valtimot haarautuvat (kuva ). Laajentuma voi syntyä aorttaan, jonka seinämä on heikentynyt valtimotaudin eli ateroskleroosin vuoksi. Joskus laajentuma syntyy aortan synnynnäisen seinämäheikkouden vuoksi.

Kuva

Sydän ja suuret verisuonet. Sydämestä lähtevä aortta ja siitä eriytyvät suuret valtimot. Valtimot punaisia, sydämeen verta kuljettavat laskimot sinisiä.

Kaksi erilaista laajentumaa

Laajentumia on kahta tyyppiä. Yleisin on tavallinen aortan pullistuma, jossa suonen seinämä pullistuu ulospäin. Laajentuman tavallisin paikka on vatsa-aortta, mutta sitä esiintyy myös aortan alkupäässä rintakehän alueella. Laajentuma on miehillä yleisempi kuin naisilla ja sen yleisyys lisääntyy iän mukana. Yli 75-vuotiaista laajentuma todetaan joka kymmenennellä. Vatsa-aortan laajentumia leikataan Suomessa noin 400 vuodessa.

Harvinaisempi on niin sanottu dissekoituma, jossa suonen sisäkalvo repeää äkillisesti ja veri pääsee suonen seinämän kerrosten väliin. Dissekoitumaan sairastuu noin 50 henkilöä vuosittain.

Aortan laajentuman syyt

Vatsa-aortan pullistuman syynä on lähes aina valtimonkovettumatauti, jonka riskitekijöitä ovat tupakointi, kohonnut verenpaine ja kohonnut paha eli LDL-kolesteroli.

Dissekoitumakin voi syntyä valtimonkovettumataudin vaurioittamaan suoneen, mutta se voi johtua myös synnynnäisestä verisuonen seinämän heikkoudesta. Viime mainitusta on esimerkki perinnöllinen Marfanin oireyhtymä, jossa aortan dissekoituman vaara on tavallista suurempi.

Aortan laajentuman oireet

Tavallinen aortan laajentuma ei läheskään aina aiheuta oireita. Hiljalleen suuretessaan se voi joskus aiheuttaa selkään säteilevää kipua. Suuri laajentuma saattaa puhjeta, mikä johtaa yleensä kuolemaan. Usein vatsa-aortan pullistuma todetaan muiden syiden vuoksi tehdyn kaikututkimuksen tai muun kuvantamistutkimuksen yhteydessä.

Suonen sisäkalvon repeämässä (dissekoitumassa) tuntuu äkillinen voimakas ja repivä kipu, yleensä rinnan ja selän alueella. Tällainen kipu on aihe hakeutua välittömästi hoitoon.

Aortan laajentuman toteaminen

Laajentuma vatsan alueen aortassa voidaan todeta kaikututkimuksella. Lopullinen diagnoosi varmistetaan tietokonekerroskuvauksella.

Aortan laajentuman hoito

Aortan laajentuman hoitona on tehokas kohonneen verenpaineen ja muiden valtimotaudin riskitekijöiden hoito. Jos laajentuma on korkeintaan 5–5,5 cm läpimitaltaan eikä jatkuvasti kasva, tilaa seurataan harvakseltaan tehdyillä kaikututkimuksilla. Suuremmat laajentumat leikataan puhkeamisvaaran vuoksi. Suuren avoleikkauksen sijasta käytetään nykyään lisääntyvästi suonensisäistä hoitoa, jossa suuren valtimon kautta viedään aortan laajentuman kohdalle seinämää vahvistava sisäistute.

Aortan dissekoituman hoito riippuu sen sijainnista: aortan alkupään sairaus yleensä leikataan välittömästi, loppuosan dissekoitumaa voidaan myös hoitaa tehokkaalla verenpainelääkityksellä ja muilla lääkkeillä.

Aortan laajentuman ehkäisy

Aortan laajentumista voidaan tehokkaasti ehkäistä valtimotautia ehkäisemällä.

Kirjallisuutta

  1. Jormalainen M, Kantonen I. Aortan aneurysmat ja dissekoituma. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 5.2.2019.
  2. Salenius J-P, Kantonen I. Aortta-aneurysman vaativa hoito muuttumassa. Duodecim 2009;125:424-430.